IPB
www.Frocus.net :: www.Frosat.net :: Upload


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> Чимишлия и район. Дороги.
Frocus
сообщение 7.9.2011, 22:50
Сообщение #1


Местный активист
*****

Группа: Главные администраторы
Сообщений: 16777
Регистрация: 11.9.2004
Из: 224 км от г.Сороки
Пользователь №: 11
Спасибо сказали: 8021 раз

Вставить ник
Частич. цитированиеДороги в Чимишлии и районе

Качество дорог в городе Чимишлия

1-07-2018


12-12-2017


[Нажать на картинку для увеличения]

Качество дорог в сёлах района:
1. Троицкое [27-06-2018]

Обозначения и цвета.

Синий цвет - свежеотремонтированные дороги (год-два).
Зеленый - хорошее качество асфальтового покрытия.
Оранжевый - удовлетворительно: неровности и трещины.
Коричневый - плохо: много неровностей и мелких ямок.
Красный - отвратительно, много глубоких и широких ям.
Красный пунктир - щебёночные дороги.
Остальные дороги в Чимишлии либо грунтовые (90-95%), либо состояние пока что неизвестно (5-10%).
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
12 страниц V   1 2 3 > »   
Начать новую тему
Ответов (1 - 9)
Frocus
сообщение 21.10.2011, 15:44
Сообщение #2


Местный активист
*****

Группа: Главные администраторы
Сообщений: 16777
Регистрация: 11.9.2004
Из: 224 км от г.Сороки
Пользователь №: 11
Спасибо сказали: 8021 раз

Вставить ник
Частич. цитированиеОригинал статьи.

Цитата
Drumurile cimişliene sunt оn reparaţii

De asemenea, graţie Consiliului raional Cimişlia, susţinut de Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor, sunt оn plină desfăşurare lucrările de reparaţie curentă şi plombare a gropilor pe strada Alexandru cel Bun din oraşul Cimişlia. Finanţate parţial din bugetul primăriilor, dar şi din bugetul raional, sunt оn toi şi lucrările de reparaţie a porţiunilor de drum de la intrarea оn sat şi a celei care străbate satul Cenac, precum şi a drumului central din localitatea Batвr.

Mijloacele Fondului rutier pentru anul curent constituie 787,9 milioane de lei, cu 35 la sută mai mult decвt оn 2010. Acestea sunt repartizate оn mod tradiţional pentru оntreţinerea drumurilor şi a construcţiilor inginereşti, procurarea de maşini, utilaje şi autospeciale, precum şi pentru asigurarea securităţii rutiere.

Volumul alocaţiilor destinate porţiunii de drum Cimişlia-Căuşeni-Tiraspol este evaluat la 25 milioane de lei. Din această sumă, pe tronsonul 46-93 selectiv al drumului naţional R 26 se efectuează оn prezent lucrări de reciclare, cu tratament, a оmbrăcămintei rutiere. Cвştigătoarea tenderului, SRL „Rutador" din municipiul Chişinău, şi-a asumat responsabilitatea de a reabilita capital şi оn termenul prevăzut, drumul Cimişlia-Căuşeni-Tiraspol.

Tronsonul Cimişlia-Căuşeni-Tiraspol va arăta ca nou

Potrivit autorităţilor, оn ultimii 10-15 ani, acest drum naţional practic nu a fost reparat. Mai mult ca atвt. Din cauza că maşinile de mare tonaj, оncărcate cu nisip şi pietriş pentru construcţia portului Giurgiuleşti, circulau zilnic pe drumul respectiv, el s-a deteriorat şi mai mult, devenind aproape impracticabil. Оn contextul regionalizării şi intrării raionului Căuşeni оn Regiunea de Sud a ţării, conducerea raionului Cimişlia, unde оşi are reşedinţa structura nou-formată, a invocat drept oportună necesitatea stringentă de reparaţie capitală a porţiunii de drum Cimişlia-Căuşeni. Iată că de această dată reacţia ministerului de ramură nu s-a lăsat mult aşteptată. Şi drumul naţional Cimişlia-Căuşeni-Tiraspol a intrat оn reparaţii.

Preşedintele raionului Cimişlia, Ivan Veveriţă, a vrut să se convingă personal de felul cum se lucrează pe şantier. Pвnă se va putea circula оn mod normal pe direcţia Căuşeni şi Tiraspol mai e mult. Dar, pentru moment, ceea ce оi preocupă pe edili este calitatea lucrărilor. Experienţa anterioară a executorului şi responsabilitatea cu care оşi onorează contractul de achiziţie a lucrărilor inspiră оncredere că banii publici vor fi cheltuiţi eficient şi infrastructura drumurilor naţionale va avea de cвştigat.

Şi drumurile din Cimişlia sunt оn atenţia autorităţilor raionale

Оn sfвrşit, după mai multe tergiversări ale responsabililor din primăria Cimişlia, pe motiv că nu au suficiente resurse pentru a astupa gropile din strada Alexandru cel Bun din oraş, autorităţile raionale au decis să-şi asume ele angajamentul de a redresa această stare de lucruri.

Nemulţumirea la cote maxime a localnicilor de starea proastă a drumului din strada respectivă, dar şi a şoferilor care circulă zilnic pe aici i-a determinat pe Ivan Veveriţă, preşedintele raionului, şi vicepreşedintele Gheorghe Netedu să se asigure de sprijinul ministerului de resort pentru soluţionarea acestei probleme.

Şi iată că pe una din străzile cu cele mai multe gropi din urbe se lucrează deja. SA „Drumuri Cimişlia", condusă de Victor Cojocaru, efectuează pentru moment lucrări de plombare a gropilor оn strada Alexandru cel Bun din Cimişlia. Оn anul viitor, оnsă, porţiunea de drum respectivă urmează a fi reabilitată pe bani din bugetul republican.

Resimţită la nivel local, conlucrarea cu factorii de decizie republicani dă roade, оncetul cu оncetul, spun primele persoane оn raion. Astfel, оn ceea ce ţine de infrastructura drumurilor, e de menţionat că acesteia i se acordă deja o atenţie mai mare. Or, despre starea dezastruoasă a arterelor de circulaţie din sudul ţării se cunoştea de mult timp, dar, din păcate, problema drumurilor rămвnea a fi nesoluţionată.

Conlucrarea şi atragerea investiţiilor, premise pentru dezvoltarea comunităţilor

Acum, odată cu pregătirile de sezonul rece, reparaţia drumurilor este şi ea o mare preocupare a edililor. Оn anul curent, Consiliul raional Cimişlia a alocat cвte 100 de mii de lei pentru plombarea gropilor de pe drumurile din satele Cenac şi Batвr. Primăriile оn cauză au prevăzut şi ele sume considerabile pentru a-şi оmbunătăţi infrastructura locală. Deci, acolo unde există conlucrare la nivel local, şi problemele se rezolvă mai lesne.

Primăriţa satului Batвr, Tamara Borodin, bunăoară, urmăreşte zilnic cum decurg lucrările de reparaţie a porţiunii de drum de la şcoală pвnă la aria de treierat a gospodăriei agricole. Acestea sunt efectuate de un alt antreprenor, SA „Drum-11". Chiar dacă sumele alocate sunt suficiente doar pentru a cвrpi drumul principal din localitate, administraţia a considerat oportună efectuarea acestor lucrări pentru a facilita accesul mijloacelor de transport şi al cetăţenilor din sat.

Оn perspectivă, după ce va fi reparat drumul, Tamara Borodin preconizează să repare şi staţia auto, aflată оn proces de degradare, casa de cultură. Acestea, dar şi alte probleme, vor fi coordonate cu conducerea raionului, urmвnd să fie atrase investiţii.

Şi aceasta este pe viitor soluţia unei conlucrări eficiente оntre administraţiile publice locale de nivelurile I şi II, consideră preşedintele raionului, Ivan Veveriţă. „Doar primăriile care vor fi active оn căutarea şi atragerea fondurilor investiţionale se vor bucura de susţinerea Consiliului raional. Timpurile cвnd administraţiile publice de nivelul I оşi soluţionau problemele comunităţilor pe seama bugetelor raional şi republican, stвnd оn permanenţă „cu mвna оntinsă" la Guvern şi la Consiliul raional, iată că vor apune. De acum оncolo, se impune deja o nouă abordare şi cei care stau оn fruntea comunităţilor noastre trebuie să conştientizeze pe deplin acest lucru" , a afirmat preşedintele.

Lucia Negură

http://gazetadesud.md/news/2086/Drumurile-...raţii.html

Перевод гугла:

Цитата
Ремонт чимишлийских дорог.

Так, благодаря Чимишлийскому районному совету, при поддержке Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры, продолжается ремонт и латание ям по ул. Александру чел Бун в городе Чимишлия. Частично финансируемая из бюджетов мэрий и района, идет полным ходом ремонт части дороги в село и проходящей через село Ченак, а также центральной дороги в селе Батыр.

Дорожный фонд ресурсов на текущий год 787 900 000 леев, что на 35 процентов больше, чем в 2010 году. Они традиционно делятся на содержание и строительство дорог проектирование, поставки техники и специальных транспортных средств и обеспечения безопасности дорожного движения.

Сумма ассигнований на участок дороги Чимишлия-Кэушень-Тирасполь оценивается в 25 млн. леев. Из неё км 46-93 выборочно дорога национальная трассы R 26 выполняются восстановление, тротуар. Победитель конкурса, ООО «Rutador" (Кишинев), взяла на себя обязательство капитально реабилитировать в установленный срок дорогу Чимишлия-Кэушень-Тирасполь.

Чимишлия-Кэушень-Тирасполь трасса будет выглядеть как новая.

По данным властей, в последние 10-15 лет эту национальную дорогу практически не ремонтировали. Более того. Из-за тяжелых грузовых машин, перегруженных песком и гравием для строительства порта Джурджулешть, регулярно перемещающихся по этой трассе, состояние дороги ухудшилось, став почти непроходимой. В контексте регионализации и включении города Каушаны в организацию Южный Регион, руководство чимишлийского района, где располагается вышеупомянутая структура, вынудила в срочном порядке начать капитальный ремонт участка дороги Чимишлия-Кэушень. На этот раз реакция профильного министерство была достаточно оперативной. И начался ремонт трассы Тирасполь - Кэушень - Чимишлия.

Председатель чимишлийского район Иван Веверица хотел выяснить, как дорожники работают на месте. Пока в этом направлении можно будет нормально передвигаться в сторону Каушан и Тирасполя, надо ещё подождать. Но, на сегодняшний день властей больше всего интересует качество произведённых работ. Предыдущий опыт и ответственность подрядчика, который в полной мере выполняет договор о ремонтных работах, вселяет уверенность, что государственные деньги будут потрачены эффективно и национальная инфраструктура дорог улучшится.

И дороги контролируемые районными властями Чимишлии

Наконец, после нескольких задержек должностных лиц муниципалитета Чимишлия на том основании, что не хватает ресурсов, чтобы залатать ямы на ул. Александру чел Бун-стрит в городе, районные власти решили взять на себя обязательство исправить эту ситуацию.

Недовольство по максимальной ставке дорог местного значения в плохом состояние улиц, и работает ежедневно драйверов здесь побудило Ивана Веверица, председателя района, и вице-председателя Георге Нетеду обеспечить поддержку министерства в решении этого вопроса.

И вот, одна из улиц с самой дыры в городе уже работает. SA "Чимишлия дорог" во главе с Виктором Кожокару, заполнение документов на ремонт ям по улице Александру чел Бун в Чимишлии. В будущем, однако, часть дороги будет реабилитирована деньги из государственного бюджета.

Войлок локально, работа с республиканцами производителей выделяет мало-помалу, скажем, первых людей в округе. Таким образом, с точки зрения дорожной инфраструктуры, он отметил, что он уже дал больше внимания. Или, о состоянии катастрофического маршрутов движения на юге был известен давно, но, к сожалению, проблема остается нерешенной дорог.

Сотрудничества и привлечения инвестиций, помещений для развития общины

Теперь, с подготовки к зиме, ремонт дорог также серьезную обеспокоенность мэра. В этом году, каждый районный совет выделил Чимишлия 100 000 леев для заполнения выбоин на дорогах, в деревнях и батар Cenac. Муниципалитеты заинтересованным также предоставили значительные средства для улучшения местной инфраструктуры. Таким образом, там, где местные сотрудничества и решения проблем легче.

Батар мэра, Тамара Бородина, например, стремится ежедневно, как ремонт под участок дороги от школы до обмолота области фермерское хозяйство. Эти выполняет другой подрядчик, SA "Drum-11". Даже если суммы, выделяемые хватает только, чтобы уладить главной дороге в городе, администрация считаются подходящими для выполнения этих работ для облегчения доступа транспортных средств и граждан села.

В будущем, после ремонта дороги, Тамара Бородина ожидается, ремонт и автостанции, которая находится в процессе деградации, дома культуры. Эти и другие вопросы будут согласованы с руководством района, инвестиции будут привлечены.

И это будущее решение эффективного сотрудничества между местными уровнями власти я и II, считает председатель района, Иван Веверица. "Только муниципалитетов принимать активное участие в поиске и привлечении инвестиционных фондов будут пользоваться поддержкой районного совета. Времена, когда правительство решить свои проблемы общины Я понимаю, районных и республиканских бюджетов, всегда стоял "с протянутой рукой", чтобы правительство и районного совета, то здесь, что они устанавливают. С сегодняшнего дня, это уже требует нового подхода и пребывания на переднем крае наших общин должны в полной мере осознать, что",- сообщил председатель.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Frocus
сообщение 30.10.2011, 1:45
Сообщение #3


Местный активист
*****

Группа: Главные администраторы
Сообщений: 16777
Регистрация: 11.9.2004
Из: 224 км от г.Сороки
Пользователь №: 11
Спасибо сказали: 8021 раз

Вставить ник
Частич. цитированиеСкоро в центре города Чимишлия появятся первые 4 лежачих полицейских. Цена вопроса порядка 5,5 тыс. долларов.

Цитата
Printre destinatarii alocațiilor din buget sunt şi Poliția raionului Cimişlia care va primi peste o sută mii lei pentru achitarea salariilor şi 63 mii lei pentru instalarea a patru denivelări artificiale în centrul orașului Cimişlia. Ultima decizie va intra în vigoare după ce consiliul local va adopta decizia de instalare a acestor denivelări.

http://aicitv.md/ru/cimilia/stiri/arhiva/i...ărări

P.S. Автомобилистам они точно не нужны smile.gif.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Frocus
сообщение 12.11.2011, 20:50
Сообщение #4


Местный активист
*****

Группа: Главные администраторы
Сообщений: 16777
Регистрация: 11.9.2004
Из: 224 км от г.Сороки
Пользователь №: 11
Спасибо сказали: 8021 раз

Вставить ник
Частич. цитированиеЧимишлийские дорожники готовы к зиме. smile.gif

Цитата
Drumarii din Cimişlia sunt aproape gata de iarnă

Drumurile din Cimişlia sunt pregătite pentru iarnă. Victor Cojocaru, directorului SA „Drumuri Cimişlia”, contractată pentru prestarea serviciilor de deservire a drumurilor de importanţă locală şi naţională de către Consiliul raional Cimişlia, susţine că în stocuri există 368 de tone de material antiderapant, printre care 305 tone de nisip spălat şi cernut, achiziţionat din cariera Cobusca.

Zilele acestea urmează să fie procurate încă circa 200 de tone de nisip.

Contractul de achiziţionare a materialului antiderapant este în derulare. Conform acestuia, până la sfârşitul săptămânii viitoare, se preconizează să înceapă şi asigurarea pe părţi, prin intermediul „Administraţiei de stat a drumurilor”, a 560 de tone de sare, câte sunt necesare pentru a ieşi din iarnă.

„Dacă, în anii precedenţi, primeam doar 120 de tone de sare şi pregăteam materialul antiderapant în proporţie de 10 la sută (10% sare, 80% nisip), anul acesta avem posibilitatea de a mări de la 30% până 50% proporţia şi cantităţile materialului antiderapant în funcţie de starea drumului”, susţine Victor Cojocaru. El a precizat pentru „Gazeta de Sud” că transportarea şi depozitarea pe marginea drumurilor a nisipului necesar pentru întreţinerea drumurilor pe timp de iarnă se desfăşoară normal.

Cât priveşte tehnica, directorul SA „Drumuri Cimişlia” susţine că în anul curent situaţia întreprinderii s-a îmbunătăţit esenţial. O parte din autospeciale au fost procurate din mijloacele Fondului Rutier, altele au fost reparate. Astfel încât la ora actuală practic toate maşinile de mare tonaj care participă la deszăpezire, tractoarele cu lame pentru curăţarea omătului, grederele, încărcătoarele şi alte mijloace tehnice multifuncţionale sunt pregătite pentru a fi puse în funcţiune, a mai declarat Victor Cojocaru.

http://gazetadesud.md/news/2123/Drumarii-d...iarnă.html

Перевод Гугла:
Цитата
Дорожники из Чимишлии почти готовы к зиме.

Чимишлийские дороги готовы к зиме. Виктор Кожокару, директор ОАО «Дороги Чимишлия" контракт на предоставление содержание дорог местного и национального значения Чимишлия совета, утверждает, что запасы 368 тонн нескользящим материалом, в том числе 305 тонн песка, промытые и просеянные , купленные в карьере Cobusca.

В эти дни еще не приобрели 200 тонн песка.

Skid материала договора купли-продажи продолжается. По его словам, к концу следующей недели, как ожидается, начнется и обеспечить сторонами на основе "Государственная администрация дорог", 560 тонн соли, сколько необходимо для выхода из зимы.

"Если в предыдущие годы, получили только 120 тонн соли и подготовить занос материала в размере 10 процентов (10% соли, 80% песка), в этом году мы сможем увеличить с 30% до 50% акций и занос количества материалов в зависимости от состояния дороги ", говорит Виктор Кожокару. Он сказал, что "Южный вестник", что транспортировка и хранение песка необходимые для обочин дорог в зимний идет нормально.

Как технический директор ОАО «Дороги Чимишлия" говорит, что в этом году компания существенно улучшила ситуацию. Некоторые из грузовых автомобилей были приобретены за счет средств Дорожного фонда, другие были восстановлены. Так практически все автомобили в настоящее время участвует в сильный снегопад, чистый снег тракторы с лопастями, grederele, зарядные устройства и другие технические средства, которые готовы быть многофункциональны в использовании, сказал Виктор Кожокару.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Ronaldo
сообщение 16.11.2011, 14:00
Сообщение #5


Активный писатель
****

Группа: Продвинутые пользователи
Сообщений: 4554
Регистрация: 11.8.2008
Пользователь №: 6261
Спасибо сказали: 4431 раз

Вставить ник
Частич. цитированиеЦитата
(VIDEO) Angajat al S.A. "Drumuri Cimişlia" reţinut pentru luare de mită
Un angajat al S.A. "Drumuri Cimişlia" din cadrul Ministerului Transporturilor, a fost prins în flagrant, în timp ce lua mită. Este vorba despre un bărbat de 50 de ani, din Cimişlia, care activează în calitate de şef al echipei mobile de cântar din localitate, dislocată pe traseul R-3 km.66.

Oamenii legii au documentat o schemă frauduloasă de estorcare a mijloacelor băneşti de la transportatori, în care ar fi fost implicat şi reţinutul. Potrivit poliţiştilor, persoana estorca zilnic circa 15 mii de lei de la transportatorii care circulau pe traseul Chişinău-Cimişlia- Giurgiuleşti. În schimb, bărbatul le promitea şoferilor care transportau mărfuri cu o greutate mai mare decât norma stipulată de legislaţie, că nu vor fi traşi la răspundere.

Suspectul a fost reţinut în flagrant delict, în momentul în care a primit 1.000 de lei de la trei şoferi, angajaţi ai unei întreprinderi specializate în prestarea serviciilor de transportare.

Pe acest caz a fost iniţiată o cauză penală, persoana reţinută fiind acuzată de corupere pasivă. Dacă va fi găsit vinovat, bănuitul riscă o amendă în mărime de la 20.000 la 60.000 de lei sau închisoare pe un termen de la 5 la 10 ani, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de până la 5 ani.

În prezent, suspectul se află în arest preventiv pe un termen de 72 de ore.

http://www.publika.md/angajat-al-s-a-drumu...ita_568031.html


Спасибо сказали:
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Frocus
сообщение 16.11.2011, 16:17
Сообщение #6


Местный активист
*****

Группа: Главные администраторы
Сообщений: 16777
Регистрация: 11.9.2004
Из: 224 км от г.Сороки
Пользователь №: 11
Спасибо сказали: 8021 раз

Вставить ник
Частич. цитированиеЦитата(Ronaldo @ 16.11.2011, 15:00) *
estorca zilnic circa 15 mii de lei

15 тыс. леев/день - хорошие деньги!
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Frocus
сообщение 22.12.2011, 19:50
Сообщение #7


Местный активист
*****

Группа: Главные администраторы
Сообщений: 16777
Регистрация: 11.9.2004
Из: 224 км от г.Сороки
Пользователь №: 11
Спасибо сказали: 8021 раз

Вставить ник
Частич. цитированиеЦитата(Frocus @ 30.10.2011, 2:45) *
Скоро в центре города Чимишлия появятся первые 4 лежачих полицейских. Цена вопроса порядка 5,5 тыс. долларов.

Таки сдержали своё слово и на городских улицах появились первые два лежач. полицейских. Один на Центральной площади напротив молдавской школы Нр.1. Второй же смонтировали на самом аварийном перекрёстке между маркетом Басарабия и Художественной школой (бывшим РАПО).


Фото. Леж. полиц. возле маркета Басарабия.

Панорамное видео с самого опасного перекрёстка.Координаты - http://wikimapia.org/#lat=46.525014&lo...amp;l=1&m=b
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Frocus
сообщение 16.2.2012, 17:50
Сообщение #8


Местный активист
*****

Группа: Главные администраторы
Сообщений: 16777
Регистрация: 11.9.2004
Из: 224 км от г.Сороки
Пользователь №: 11
Спасибо сказали: 8021 раз

Вставить ник
Частич. цитированиеНесколько дней подряд шёл снег. Вчера утром вышли на улицу и ахнули. Вокруг всё замело снегом. Глубина сугробов по 30-40см.
Сегодня проехался по городу и заодно оценил как почистили снег за прошедшие два дня.

Магистральные дороги почищены неплохо. На фото дорога M3 Кишинев-Чимишлия-Джурджулешты.


В самом городе (Чимишлии) дороги почищены, но похуже. Много снега до сих пор осталось на дорожном полотне. На фото улица Суверанитэций, примыкающая к Центральной площади.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Frocus
сообщение 4.5.2012, 18:27
Сообщение #9


Местный активист
*****

Группа: Главные администраторы
Сообщений: 16777
Регистрация: 11.9.2004
Из: 224 км от г.Сороки
Пользователь №: 11
Спасибо сказали: 8021 раз

Вставить ник
Частич. цитированиеОдин из перекрёстков на Центральной площади после нескольких лет забвения решили снова разметить. Вчера или сегодня утром нанесли временную разметку, организовав круговое движение. Было интересно наблюдать, как некоторые автомобилисты решили ездить по-новому smile.gif, а абсолютное большинство - по-старому, так как это правильно.

04.05.2012 Video 720p. Перекрёсток на центральной площади в процессе организации кругового движения путём нанесения разметки и установки соотв. знаков.


http://youtu.be/CfozZYeNGTY

Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Frocus
сообщение 20.5.2012, 23:43
Сообщение #10


Местный активист
*****

Группа: Главные администраторы
Сообщений: 16777
Регистрация: 11.9.2004
Из: 224 км от г.Сороки
Пользователь №: 11
Спасибо сказали: 8021 раз

Вставить ник
Частич. цитированиеСлучилось нечто невообразимое. Государственная Администрация Автомобильных Дорог объявила тендер на услуги по проектированию кап.ремонта 2,3 км участка на выезде из города в сторону Бессарабки! По-румынски это звучит так: achiziţionarea serviciilor de proiectare la efectuarea lucrărilor de reabilitare a drumului R3 Chişinău-Hоnceşti-Cimişlia-Basarabeasca, km 70+700-73+00. Подробнее о конкурсе - http://asd.md/ROM/docs/796-12_Hotarire_58.pdf

Вероятнее всего, что на этом участке построят тротуар до самой окраины города, так как машины часто сбивают прохожих, которые в дождливую погоду предпочитают перемещаться непосредственно по автомобильной дороге, а не по грязной обочине. Здесь в 1994-95 годах сбили мою школьную учительницу по английскому языку, а всего несколько лет назад мой коллега по работе попал в ДТП, когда его обогнал нерадивый водила и сбил 4 молодых девушек, залетевших к моему коллеге на капот... Одна девушка скончалась...
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение

12 страниц V   1 2 3 > » 
Ответить в данную темуНачать новую тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 Текстовая версия Сейчас: 17.7.2018, 0:55