IPB
www.Frocus.net :: www.Frosat.net :: Upload


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

История благодарностей участнику Frocus. Спасибо сказали: 6290
Дата поста: В теме: За сообщение: Спасибо сказали:
Сегодня, 10:22 31.5°E, ASTRA
Цитата
Удалите сообщение о том что Перец ушёл с частоты 12070 H 30000!

Только что проверил лично. Каналы Домашний и Перец действительно работают. Отметил в таблицах.
Yura654
26.3.2017, 22:25 Чимишлия и район. Дороги.
Уже быстрее начнут строить коридор между трассами R3 (Хынчешты-Чимишлия) и R34 (Хынчешты-Леово) на участке между сёлами Гыртоп - Сэрэтень - Томай - Сырма в рамках проекта ADR Sud. В 2017 году собираются освоить первые 4,6 из необходимых 45 млн леев. Подробнее - http://www.adrsud.md/libview.php?l=ro&...nd-cu-anul-2017

Цитата
Astăzi, 15 martie, directorul ADR Sud, Maria Culeșov, a convocat o ședință de lucru cu participarea părților implicate оn implementarea proiectului "Dezvoltarea infrastructurii de afaceri prin conectarea localităților și a drumurilor locale de pe coridorul 20 - RD Sud, R34 - Sвrma - Tomai - Sărăteni- Hвrtop -la rețeaua de drumuri naționale - R3", pentru a discuta cu aplicantul și specialiștii din domeniul proiectării și construcției drumurilor mai multe probleme și chestiuni tehnice necesare de soluționat pentru a face posibilă demararea proiectului.

La ședință au participat Vladimir Medoni, primarul comunei Hвrtop, Tudor Bașcaneanu, reprezentantul Institutului de proiectări de Stat "IPROCOM", Andrei Rusnac, responsabilul tehnic de la ОS SABOS, și specialiștii secției proiecte din cadrul Agenției de Dezvoltare Regională Sud.

Directorul ADR Sud, Maria Culeșov, a dat tonul ședinței, punctвnd asupra necesității eliminării, оn regim de urgență, a tuturor impedimentelor existente оn procesul demarării lucrărilor оn cadrul proiectului nominalizat, invocвnd necesitatea separării formale оn două etape a proiectului "Dezvoltarea infrastructurii de afaceri prin conectarea localităților și a drumurilor locale de pe coridorul 20 - RD Sud, R34 - Sвrma - Tomai - Sărăteni- Hвrtop -la rețeaua de drumuri naționale - R3", pentru care din Fondul Național de Dezvoltare Regională s-au alocat оn anul curent 4 682 387 lei.

Și anume, directorul ADR Sud, instituție responsabilă de implementarea proiectului, a specificat că, la оnceputul săptămвnii viitoare, urmează a fi aprobat caietul de sarcini și va fi anunțată desfășurării licitației publice. După care, va fi selectat antreprenorul care urmează să execute lucrări de reabilitare a sectorului de drum de 2,5 km din centrul comunei Hвrtop - pвnă la rețeaua de drum național R3.

Totodată, pentru a eficientiza și optimiza cheltuielile care urmează a fi suportate оn cadrul acestui proiect de dezvoltare regională, cu un buget total de circa 45 de milioane lei, s-a examinat propunerea ca celălalt segment de drum, cu lungimea de 3,1 km, care urmează a fi construit оntre satele Hвrtop și Mereni, să fie executat din macadam (оn variantă albă). Această soluție tehnică a fost considerată una optimală nu doar de către specialiștii ADR Sud, ci și de experții tehnici оn domeniul construcției drumurilor, precum și de către aplicantul proiectulu respectiv - Primăria comunei Hвrtop.

Ca urmare a discuților, s-a decis ca, оn perioada imediat următoare, aplicantul să coordoneze cu proiectantul modificările care urmează a fi făcute оn documentația de proiect și оn devizul de cheltuieli. Totodată, Primăria Hвrtop va angaja un manager de proiect, care va monitoriza lucrările de execuție și va fi responsabil de gestionarea proiectului de la lansare pвnă la оncheierea acestuia.

"Necesitatea implementării acestui proiect este mai mult decвt primordială, deoarece zona economică Hвrtop - Mereni este specializată оn agricultură și industrie agricolă, astfel economia regiunii este dependentă de buna funcționare a transporturilor și rețelelor de drumuri pentru acces la piețele de desfacere. Totodată, implementarea proiectului dat va contribui direct la оmbunătățirea infrastructurii rutiere din regiune și va soluționa necesitățile și dificultățile atestate оn coridorul 20 - RD Sud, R- 34 Sвrma - Tomai - Sărăteni - Hвrtop - R3, și anume pe sectorul de drum din comuna Hărtop", a specificat primarul comunei Hвrtop din raionul Cimislia, Vladimir Medoni.

Referindu-se la impactul proiectului, aplicantul a precizat că, оn momentul de față, această porțiune de drum este mai degrabă un drum improvizat de cвmp. Acest drum reprezintă o conexiune unică оntre comunități și serviciile de urgență, care deseori, оn condiții meteo nefavorabile, оmpiedică accesul către localitățile respective.

Reiterăm că proiectul "Dezvoltarea infrastructurii de afaceri prin conectarea localităților și a drumurilor locale de pe coridorul 20 - RD Sud, R34 - Sвrma - Tomai - Sărăteni- Hвrtop -la rețeaua de drumuri naționale - R3", depus la Agenția de Dezvoltare Regională Sud оn cadrul ultimului concurs al propunerilor de proiecte, a fost inclus, prin hotărвre de Guvern, оn Documentul Unic de Program 2017 -2020 și a fost aprobat pentru finanțare оncepвnd cu anul 2017. Pentru implementarea acestui proiect de infrastructură, estimat la 45 de milioane de lei, s-au alocat, оn anul curent, din Fondul Național de Dezvoltare Regională 4,6 milioane de lei.

http://www.adrsud.md/libview.php?l=ro&...-Dezvoltare-Sud

Что касается Михайловки и окрестных сёл, то самым полезным был бы проект асфальтирования 10 км участка между Селеметом, Сатул Ноу и Кодренами (поворот на Сагайдакул Ноу, где дорога примыкает к трассе М3 Чимишлия-Кишинёв). Это позволило бы проезжать жителям десятков сёл напрямую в Кишинёв без поломки автомобиля на вечно разбитой щебёночной дороге. Кстати, проект ремонта этого участка с асфальтированием в своё время был заказан Администрацией Автодорог.
ктулху
26.3.2017, 10:46 Цифровое ТВ (DVB-T2, MD), ч.2
Частоты для региональных мультиплексов предусмотрены. С этим проблем не должно возникнуть. Проблемы возникают, если передать 3-й стороне права на организацию и поддержание цифрового вещания. Это стоит дорого.

Я считаю, что стоит пересмотреть бюджетные ассигнования Телерадио-Молдова. Раз они хотят вещать только в цифровом формате с 2018 года, то в случае отказа от аналогового телевещания получается экономия порядка 15 млн леев. Эти деньги можно было бы направить в специальный фонд, который бы в первый год субсидировал остальных телевещателей. К примеру, из этого фонда могло бы оплачиваться вещание в цифровом пакете DVB-T2. Может быть не полностью, а хотя бы на 75% в первый год, на 50% во 2-й, а дальше по ситуации.
ктулху, wertyfox, Iskandder
25.3.2017, 20:31 Цифровое ТВ (DVB-T2, MD), ч.2
Давайте сразу разделим национальных телевещателей и местных. Первые хотят охватить 100% аудитории (3,5 млн человек), а последним достаточно жителей района (30-100 тысяч человек).

До сегодняшнего дня местные телекомпании находили деньги (гранты и т.п.), которых было достаточно для покупки того же вещательного оборудования (передатчики и т.д.). Как видим 19 телекомпаний готовы вещать по старой схеме, но уже в цифре. А вот остальные 15 решили не экспериментировать и уйти в тень (кабель, IPTV) либо вовсе закрыться.

Что можно сделать для помощи сомневающимся местным телекомпаниям, предупреждающим о закрытий? У кого какие варианты? Выслушаю все и позже расскажу свои соображения на этот счёт.
ктулху
25.3.2017, 18:30 Цифровое ТВ (DVB-T2, MD), ч.2
Порядка 72 тысяч семей с низким доходом получат бесплатные приёмники эфирного цифрового ТВ. Для этого правительство готово выделить 50 миллионов леев. Подробнее на румынском языке - http://agora.md/stiri/29893/circa-72-mii-d...gitala-terestra

Директор чимишлийского телеканала "Медия-ТВ" прогнозирует закрытие 15 из 34 местных телеканалов в связи с переходом с аналогового на цифровое ТВ. Небольшие телекомпании не в состоянии заработать сотни и тысячи евро в месяц для вещания в региональном цифровом пакете. Подробнее на румынском языке - http://agora.md/stiri/29980/directorul-med...ne-vor-disparea
ктулху, wertyfox, Iskandder, Costel DVB-T
24.3.2017, 21:57 Медиа рынок Молдовы
Цитата
На рынке услуг платного телевидения Молдовы продолжается спад

На рынке услуг платного телевидения Молдовы продолжается спад, начатый несколько лет назад.

Об этом свидетельствуют статистические данные о динамике рынка платных услуг телевидения (кабельное ТВ и IP ТВ) за 2016 г., обработанные Национальным агентством по регулированию в области электронных коммуникаций и информационных технологий.

Согласно им, основные показатели этого рынка в 2016 г. продолжали отмечать спад, как и в последние три года. Так, общее количество абонентов услуг платного ТВ сократилось, по сравнению с 2015 г., на 5,3 тыс. (-1,9%) и составило 269,9 тыс., а объем доходов от продажи этих услуг сократился на 5 млн. леев (-3,2%) и составил 151,7 млн. леев.

Как отмечают эксперты, снижение общего количества абонентов услуг платного ТВ было обусловлено сокращением абонентской базы операторов кабельных сетей. Количество этих абонентов сократилось на 14,6 тыс. (-7,1 %) и составило к концу 2016 г. около 191,8 тыс. В то же время, абонентская база операторов сетей IP ТВ увеличилась на 9,3 тыс. (13,6%) и превысила 78 тыс.

Согласно данным, представленным НАРЭКИТ 108 действующими поставщиками услуг платного ТВ, в 2016 году 71% от общего количество абонентов использовали сети кабельного ТВ, а 28,9% - сети IP ТВ. Согласно тем же данным, 55,4% абонентов принимали телевизионный сигнал в аналоговом формате и 44,6% - в цифровом формате.

Сокращение общего объема доходов от продажи услуг платного ТВ было вызвано спадом продаж у операторов кабельных сетей. Объем продаж этих операторов сократился, по сравнению с 2015 годом, на 10,6 млн. леев (-10,8%) и составил 88 млн. леев. В то же время, продажи операторов сетей IP ТВ, увеличились на 5,6 млн. леев (+9,7%) и составили свыше 63,7 млн. леев. В результате такой динамики среднемесячный доход на одного абонента (ARPU) услуг платного ТВ сократился на 1,19 леев (- 2,5%) и составил 46,7 лея.

По сравнению с 2015 годом, рыночные доли самых крупных поставщиков услуг платного ТВ по доходам не претерпели больших изменений. В конце 2016 года рыночные доли компаний Moldtelecom и Sun Communications составили соответственно 30,6% и 26,7%, доля компании ТВ-BOX - 11,1%, а совокупная доля остальных 105 поставщиков - 31,6%.

https://point.md/ru/novosti/ekonomika/na-ry...olzhaetsia-spad
ктулху
20.3.2017, 22:58 Индия
В далёком 1998 году на игровой приставке Sony Playstation была игра под названием "Tomb Raider 3". Она с первых этапов погружала в таинственный и очаровательный мир, где много зелени, водопадов, пещер и т.д. И самое интересное - каменные храмы с необычными скульптурами.

Таинственные и забытые каменные храмы и города посреди джунглей также завораживали и впечатляли в фильме про Индиану Джонса.

Супруга в последнее время частенько смотрит индийский телеканал Bollywood HD, где всё так красиво и ярко. Индия манит... smile.gif

Ради интереса прочитал про возможность посетить местные достопримечательности и картина мира уже не такая радостная. Везде пишут, что Индию надо прочувствовать и понять, ибо вокруг везде грязь и бедность, и смотреть там особо не на что. smile.gif
giann
20.3.2017, 22:10 Информация о молдавских ТРК (логотипы и пр.). Ч.2
Новый сайт чимишлийского телеканала Медия-ТВ: http://mediatv.md/
ктулху
18.3.2017, 15:10 Экспресс AM 3, 103.0°E
Экспресс AM 3, 103.0°E
RT_1998, готово!

Проверяйте - http://www.frocus.net/main.php?lng=ru&...tp_id=1940#1940
RT_1998, Yura654
16.3.2017, 12:09 56E, Экспресс АТ1
56E, Express AT1
Да, желательно перечислять каналы через запятую.
Yura654
15.3.2017, 8:55 Задача: слить воду из ямы
Браво! Задача полностью решена!

Правда, мы шланг заполнили водой не в яме, а прямо из крана в нескольких десятках метров.

Замечу, что скорость воды через садовый шланг была ничтожно малой. Пришлось параллельно использовать шланг диаметром на 50 мм. Вкупе скорость слива воды возросла примерно до 1 кубометра в час.
Ярик
13.3.2017, 21:26 56E, Экспресс АТ1
56E, Express AT1
Цитата
Frocus внеси радиостанции на 12437 DVB S2 MPEG 4 |FTA

Готово!
вова, Yura654
12.3.2017, 21:54 Цифровое ТВ (DVB-T2, MD), ч.2
До мая-июня у оставшихся 7 телеканалов есть время организовать вещание в пакете А, иначе выпадут и их место займут другие.
wertyfox
10.3.2017, 17:50 Какая у вас погода?
за 2017 год
У нас пасмурно, сыро и прохладно весь день. Периодически крапает дождь...
ктулху
9.3.2017, 10:07 Сайт Ярика
Ярик, не отчаивайся. Потеря Базы Данных не самое страшное, что может произойти. Вопрос решается через перезапуск проекта с более новой и актуальной информацией. Я это уже проходил много-много раз. Казалось, что уже всё, дальше нет сил, проблема слишком серьёзная. Но, со временем оказывалось, что всё не совсем так плохо и есть возможность продолжить любимое дело smile.gif.

Что касается выделения времени и внимания семье и проекту, то думаю, что всегда можно выйти на какой-то баланс времени, при котором семья не станет замечать работу над сайтом и при этом проект не сильно пострадает.
Ярик, ктулху, wertyfox, giann
7.3.2017, 11:19 Цифровое ТВ (DVB-T2, MD), ч.2
В самих Бельцах нема цифрового передатчика.
ктулху
7.3.2017, 10:15 Цифровое ТВ (DVB-T2, MD), ч.2
Цитата
Утром просканировал эфир, и на комнатную антенну ловит все 8 цифровых каналов, пару недель назад их небыло видно.ТВ LG 32LF550U

Сколько км по прямой до Новомындрештской мачты?

Цитата
УПД Нашелся и 265

Да, упоминается, что поддерживается кодек H.265 для воспроизведения. Но, для пущей уверенности не помешало бы запустить тестовое вещание в H.265 и посмотреть, как ведут себя такие телевизоры при приёме DVB-T2/H.265.
ктулху
6.3.2017, 23:21 Чимишлия и район. Дороги.
22 февраля чимишлийский райсовет подписал контракт с АО "Чимишлия-Друмурь" (бывший УАД) на ремонт и поддержание дорог в районе на 3,6 млн. леев. Судя по последним тенденциям за эти деньги намечается ремонтировать дороги между Чимишлией и сёлами, которые НЕ находятся на балансе Администрации Автодорог.

Ещё примерно столько же денег равномерно осядет на счётах мэрий города и сёл. Мэр Чимишлии ожидает около 800 тыс. леев, часть из которых планирует направить на асфальтирование улицы Ялпуг (бывшая Топальская). В 2014 году всю дорогу на протяжении около 2 км покрыли щебнем и она более-менее стала проезжаема в сезон дождей и грязи. Теперь чтоб дорогу окончательно не разрушили надо срочно асфальтировать... Правда, мэр ставит условия жителям, что асфальтирование начнётся лишь в том случае, если все вовремя подключатся к свежепроложенной канализации, чтоб потом лишний раз не ломать асфальт.
ктулху
6.3.2017, 22:28 Цифровое ТВ (DVB-T2, MD), ч.2
Ещё одна детализированная карта покрытия MX-А с сайта профильного министерства.1,5 Мбайт.
ктулху, Iskandder
6.3.2017, 22:10 Блог Фрокуса
Начало новой недели. Хорошая погода (+14 гр.С, солнечно) и сразу захотелось сделать много разного и желательно на улице smile.gif. Начал с машины. Отмыл её как следует. Заретушировал все обнаруженные сколы и царапины, возникшие в зимний период smile.gif. Параллельно навёл небольшой порядок на площадке перед гаражами. Неприятно находиться посреди мусорки, устроенной собаками. Молодая сучка имеет привычку таскать всякий мусор (кости, картон и т.п.) и рвать на части прямо на площадке перед гаражами.

Завтра и послезавтра последний шанс провести уличные работы, ибо с четверга-пятницы прогноз погоды обещает целый месяц дождей и грязи. Опять придётся проводить долгие и скучные дни в 4 стенах...
ктулху, Iskandder
5.3.2017, 19:50 Карачаево-Черкессия (DX)
Цитата
К 25-летию Карачаево-Черкесии открыли самую высокую телерадиовещательную башню в регионеВ Черкесске состоялась торжественная церемония открытия новой телерадиовещательной башни с архитектурно-художественной подсветкой при въезде в Черкесск, которая станет визитной карточкой республики. Высота телебашни составляет 150 метров — это самое высокое сооружение на территории Карачаево-Черкесской республики.

Подсветка башни работает в 20 режимах — праздничных и рассчитанных на ежедневное освещение. При помощи тысячи огней телебашня может в один миг принять окраску российского триколора, флага КЧР или осветить ночное небо ярким мерцанием цветов.


http://sdelanounas.ru/blogs/91039/#cut
ктулху, tikson15, Igor*k
5.3.2017, 12:10 Донецк, ДНР (DX)
Теле- и радиоприём
Можно и на спутник поднять. Вон телеканалы Крыма присутствуют на спутнике, несмотря на все возможные санкции.
ктулху, Adidas
4.3.2017, 17:11 13°E, HOT BIRD 13B/C/D
13° в.д., Хот Бёрд 6/8/9
Цитата
Админ внеси изменения на частоте 11662 V 27500 3/4 телеканалы Water Planet и Novela TV кодированы Nagravision 3 . уже давно

Готово!
Yura654
4.3.2017, 10:57 Донецк, ДНР (DX)
Теле- и радиоприём
А что за модель передатчика на 8 кВт (видимо таки 10 кВт) используется на 29 ТВК?Что касается планов увеличить мощность с 8 до 10 кВт, то видимо проблема в использовании старой антенно-фидерной системы. Заменят антенны на высоте 340 метров и дело сдвинется с места.

анатолий69, ктулху, mc4e
3.3.2017, 11:36 Блог Фрокуса
У нас в конце 1990-х годов свет также отключали, но молодых семей уже тогда было мало. Работать было некому smile.gif.
ктулху, wertyfox

143 страниц V   1 2 3 > » 
Текстовая версия Сейчас: 29.3.2017, 11:14