IPB
www.Frocus.net :: www.Frosat.net :: Upload


, ( | )

> Decizii CCA, Consiliului Coordonator al Audiovizualului - (CCA)
V
Ronaldo
20.1.2010, 11:04
#1****

:
: 4549
: 11.8.2008
: 6261
: 4425


.Consiliului Coordonator al Audiovizualului


http://www.cca.md
 
+
4 V  < 1 2 3 4 >  
(10 - 19)
uigres87
1.4.2010, 7:39
#11***

:
: 1713
: 10.8.2007
: MDA-RS-C
: 3875
: 1285


.DECIZIA
Cu privire la examinarea cererii prealabile a FPC Music Master SRL

Pentru derogări de la prevederile Art. 19 (11) lit. c), e) al Codului audiovizualului şi punctul 3.1 lit. a) din Condiţiile licenţei de emisie seria AA nr. 073760 din 13.10.2009 (Art. 1 al Deciziei CCA nr. 133 din 23.12.2009) FPC Music Master SRL din mun. Chişinău, fondatoarea postului de radio Noroc, a fost avertizată public. Prin aceiaşi decizie CCA a decis:
Art. 7. Se interzice orice formă de publicitate la băuturi alcoolice în cadrul serviciilor de programe al radiodifuzorilor, în intervalul orar 6:00 22:00;
Art. 9. Se interzice difuzarea anunţurilor promoţionale şi a concursurilor care conţin referiri la numele sau la marca unei băuturi alcoolice; în cadrul concursurilor nu se pot oferi premii sponsorizate de firme producătoare de astfel de băuturi.
Art. 10. Transmisiile/retransmisiile sportive sponsorizate de producătorii de băuturi alcoolice pot fi difuzate numai în intervalul orar 22:00 6:00.

La 23 februarie curent FPC Music Master SRL s-a adresat cu o cerere prealabilă de modificare a Deciziei CCA nr. 133 din 23.12.2009 prin abrogarea art. 1, 5, 6, 7, 9 şi 10.
Ca urmare a examinării cererii prealabile s-a constatat că argumentele aduse de FPC Music Master SRL sunt parţial neîntemeiate din următoarele considerente:

1. La baza monitorizării publicităţii produselor alcoolice, precum şi impunerea unor restricţii privind difuzarea acesteia în cadrul serviciilor de programe ale radiodifuzorilor, au stat unele date statistice ale Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova, conform cărora în ultima perioadă o problemă alarmantă pentru sănătatea publică o prezintă consumul abuziv de băuturi alcoolice, fapt care sporeşte majorarea mortalităţii generale a populaţiei, influenţează negativ
situaţia demografică, sporeşte violenţa şi agresivitatea familială, suicidele etc. Analiza efectuată demonstrează că în ultima perioadă în cadrul serviciilor de programe ale radiodifuzorilor aflaţi sub jurisdicţia Republicii Moldova s-a înregistrat o creştere a volumului publicităţii la băuturile alcoolice, fapt care contribuie direct şi stimulează consumul acestor băuturi atît de către maturi, cît şi de minori.
2. Monitorizările publicităţii produselor alcoolice efectuate în perioada 11 noiembrie 11 decembrie 2009, în cadrul serviciilor de programe ale mai multor radiodifuzori au demonstrat că majoritatea spoturilor publicitare ale băuturilor alcoolice sunt plasate în orele de maximă audienţă. Au fost atestate cazuri în care mărcile comerciale ale băuturilor alcoolice apar în calitate de sponsori ai emisiunilor şi rubricilor din cadrul serviciilor de programe ale unor posturi
de radio care, de asemenea, sunt difuzate în orele de maximă audienţă ; unii radiodifuzori au difuzat spoturi publicitare ale băuturilor alcoolice cu încălcarea prevederilor legislaţiei în vigoare, care se referă la condiţiile de difuzare a publicităţii acestor produse.
3. Spotul publicitar pentru vodca Cinzeac, difuzat de postul de radio Noroc (11.11.09, orele 08:23; 09:21) cu următorul conţinut: Acasă cinzeac, la masă cinzeac, la chef cinzeac şi în pat. Fii bărbat adevărat cu vodka Cinzeac, contravine art. 19 (11) lit. c) şi e) al Codului audiovizualului care prevede că Publicitatea şi teleshopping-ul pentru băuturi alcoolice trebuie să respecte următoarele condiţii: ... să nu sugereze că prin consumul de alcool se pot obţine
performanţe sociale ori sexuale, din motiv că prin mesajul său acest spot publicitar încurajează consumul exagerat de alcool (... acasă cinzeac, la masă cinzeac, la chef cinzeac şi în pat...), iar finalul - Fii bărbat adevărat cu vodca Cinzeac! - sugerează că prin consumul de alcool se pot obţine performanţe sociale şi sexuale.
4. Spotul publicitar pentru vodca Spicuşor, difuzat de postul de radio Noroc la 3 decembrie 2009 (08:41; 09:40; 13:42; 21:38) cu următorul conţinut: Cea mai populară vodcă Spicuşor lansează o nouă promoţie. Găseşte fisa şi cîştigă bani. Fiecare are şansa să cîştige premii în valoare de un milion de lei . Spicuşor plin de suflet, plin de premii., de asemenea, contravine prevederilor art. 19 (11) lit. c) şi e) al Codului audiovizualului. Mesajul spotului şi însăşi promoţia organizată de cea mai populară vodcă Spicuşor, în care fiecare are şansa să câştige premii în valoare de un milion de lei, încurajează procurarea, prin urmare şi consumul exagerat de alcool (Găseşte fisa şi cîştigă).
5. În conformitate cu art. 2 lit. c) al Codului audiovizualului, radiodifuzorul este persoana fizică sau juridică avînd responsabilitatea editorială pentru alcătuirea serviciilor de programe destinate recepţionării de către public care asigură difuzarea acestora direct sau prin intermediul unui terţ. Prin urmare, postul de radio Noroc este responsabil pentru difuzarea în cadrul serviciului de programe a unor spoturi publicitare care contravin prevederilor legale privind
condiţiile de difuzare a spoturilor publicitare ale băuturilor alcoolice.
6. Art. 40 (1) lit. m) spune că CCA emite decizii cu caracter de norme de reglementare în vederea exercitării atribuţiilor sale prevăzute în prezentul cod, iar alineatul (3) al aceluiaşi articol stabileşte că în exercitarea atribuţiilor sale, Consiliul Coordonator al Audiovizualului adoptă decizii obligatorii, care intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. Conform Declaraţiei consemnate în nota verbală remisă în timpul depunerii instrumentelor de ratificare a Convenţiei Europene cu privire la Televiziunea Transfrontalieră de către Republica Moldova la 26 martie 2003 acţiunile căreia au intrat în
vigoare la 1 iulie 2003, în sensul art. 19 (2) al Convenţiei, Consiliul Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova este desemnat în calitate de autoritate competentă pentru aplicarea acesteia (CETT). În instrumentele de ratificare a fost consemnată rezerva părţii moldoveneşti prin care (art. 32 al Convenţiei) Republica Moldova îşi rezervă dreptul de a limita pe teritoriul său difuzarea serviciilor de programe conţinînd publicitatea băuturilor alcoolice.

În temeiul celor constatate, în conformitate cu prevederile art. 19, 40 ale Codului audiovizualului nr. 260-XVI din 27.07.2006, Convenţiei Europene cu privire la Televiziunea Transfrontalieră, Statutului CCA, aprobat prin Hotărîrea nr. 433-XVI din 28.12.2006 a Parlamentului Republicii Moldova, a Legii contenciosului administrativ nr. 793-XIV din 10.02.2000, Consiliul Coordonator al Audiovizualului

DECIDE:

Art. 1. Se abrogă Art. 7 al Deciziei CCA nr. 133 din 23.12.2009.
Art. 2. Cererea FPC Music Master SRL privind modificarea Deciziei CCA nr. 133 din 23.12.2009 prin anularea art. 1, 5, 6, 9 şi 10 se respinge ca fiind nefondată.
Art. 3. Prezenta Decizie se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi pe pagina web a CCA.

Preşedintele
Consiliului Coordonator al Audiovizualului Gheorghe GORINCIOI
Secretar Constantin BÂRCĂ

Nr. 28. Chişinău, 18 martie 2010
http://cca.md/sites/default/files/decizia28din100318.pdf

DECIZIA
cu privire la eliberarea autorizaţiilor de retransmisie întreprinderilor VIC GRUP TV SRL şi Andridan Impex SRL


VIC GRUP TV SRL, fondatoarea studioului de televiziune prin cablu Vic TV din satele Puhoi şi Ţipala, raionul Ialoveni, Andridan Impex SRL, fondatoarea studioului de televiziune prin cablu Andridan TV din com. Băcioi şi s. Brăila, mun. Chişinău, com. Mileştii Mici şi s. Piatra Albă, raionul Ialoveni, au solicitat eliberarea autorizaţiilor de retransmisie pentru următorul termen de activitate.

Ca urmare a examinării cererilor şi în conformitate cu prevederile art. 28, 29 ale Codului audiovizualului nr. 260- XVI din 27.07.06, art. 30 -35 ale Regulamentului cu privire la procedura şi condiţiile de eliberare a licenţelor de emisie şi autorizaţiilor de retransmisie, Consiliul Coordonator al Audiovizualului
DECIDE:
Art. 1 Se eliberează Autorizaţia de retransmisie întreprinderii VIC GRUP TV SRL pentru studioul de televiziune prin cablu Vic TV din satele Puhoi şi Ţipala, raionul Ialoveni.
Art. 2. Se aprobă oferta serviciilor de programe retransmise de către studioul TV prin cablu Vic TV din satele Puhoi şi Ţipala, raionul Ialoveni 22 canale: Moldova 1, 2 Plus, Euro TV Chişinău, NIT, Muzica TV, Jurnal TV, Favorit TV, TV 3 Moldova, PRIME, Pro TV Chişinău, N4, TV 7, Bravo, TV Dixi, Noroc TV, Publica TV, Zoopark, TV 1000 Action, RTR Planeta, India TV, Minimax şi Eurosport.
Art. 3. Se eliberează Autorizaţia de retransmisie întreprinderii Andridan Impex SRL pentru studioul de televiziune prin cablu Andridan TV din comunele Băcioi şi Mileştii Mici, satele Brăila şi Piatra Albă, raionul Ialoveni.
Art. 4. Se aprobă oferta serviciilor de programe retransmise de către studioul TV prin cablu Andridan TV din com. Băcioi şi s. Brăila, mun. Chişinău, com. Mileştii Mici şi s. Piatra Albă, raionul Ialoveni 42 canale: Moldova 1, PRIME, PRO TV Chişinău, Ren TV (în conformitate cu Decizia CCA nr. 86 din 30 septembrie 2008), TV România de Mâine, Neptun TV, TV- 3 Moldova, TV 1000 Action/TV X, Viasat History, N 4, Euro Kino, TV Dixi, MTV Rossia, RBK, Fenix Kino, Ohota i Rîbalca, India TV, Comedia TV, Mnogo TV, Naşe Kino, TVR 1, RTR Planeta, TV 7, Bravo, Acasă, Telesport, Naţional TV, N 24, Favorit TV, Minimax, Muzica TV, 2 Plus, Euro TV- Chişinău, NIT, TVC 21, Discovery Channel, Eurosport, Animal Planet, NOROC TV, TV-5 Europe, Jurnal TV şi Publika TV.
Art. 5. Pentru eliberarea autorizaţiilor de retransmisie SC VIC GRUP TV SRL şi SC Andridan Impex SRL, vor achita taxa în valoare de 2500 lei.
Art. 6. Prezenta Decizie se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi pe pagina web a CCA.
Art. 7. Controlul asupra executării prezentei Decizii îl exercită Direcţia expertiză şi licenţiere.

Preşedintele Consiliului Coordonator al Audiovizualului Gheorghe GORINCIOI
Secretar Constantin BÂRCĂ

Nr. 29. Chişinău, 18 martie 2010
http://cca.md/sites/default/files/decizia29din100318.pdf

DECIZIA
cu privire la reperfectarea condiţiilor la autorizaţiile de retransmisie ale întreprinderilor SC SEBIS SAT SRL şi SC CIMIŞENI-TV SRL

SC SEBIS SAT SRL, fondatoarea studioului TV prin cablu SEBIS SAT, solicită reperfectarea autorizaţiei de retransmisie seria AB, nr. 000064 din 26.11.2008 prin schimbarea denumirii studioului din S&P în SEBIS SAT şi aprobarea ofertei serviciilor de programe retransmise.
SC CIMIŞENI-TV SRL, fondatoarea studioului TV prin cablu TV CIM, solicită reperfectarea autorizaţiei de retransmisie seria AB, nr. 000082 din 17.09.2009 prin aprobarea ofertei serviciilor de programe retransmise.
Conform prevederilor Codului audiovizualului nr. 260-XVI din 27.07.2006, Statutului CCA, Regulamentului cu privire la procedura şi condiţiile de eliberare a licenţelor de emisie şi a autorizaţiilor de retransmisie, aprobate prin Hotărîrea nr. 433-XVI din 28.12.2006 a Parlamentului Republicii Moldova, şi în temeiul celor constatate, Consiliul Coordonator al Audiovizualului

DECIDE:

Art. 1. Se reperfectează condiţiile la autorizaţia de retransmisie seria AB, nr. 000064 din 26.11.2008, eliberată SC SEBIS SAT SRL, prin schimbarea denumirii studioului din S&P în SEBIS SAT (cu eliberarea unor formulare noi).
Art. 2. Se reperfectează condiţiile la autorizaţia de retransmisie seria AB, nr. 000064 din 26.11.2008, eliberată SC SEBIS SAT SRL, prin aprobarea ofertei serviciilor de programe retransmise (cu eliberarea unui formular nou, Anexa nr. 2 - 32 canale) pentru studioul TV prin cablu SEBIS SAT: Moldova 1, N 4, NIT, Euro - TV Chişinău, 2 Plus, PRIME, TV Dixi, TV-3 Moldova, TV 7, Bravo, Muzica TV, PRO TV Chişinău, Publika TV, Jurnal TV, Telesport, Etno TV, Taraf TV, Neptun TV, TVR 1, TVR de Mîine, MTV Russia, RTR- Planeta, India TV, Mnogo TV, Comedia TV, Ren TV (în conformitate cu Decizia CCA nr. 86 din 30 septembrie 2008), Dom Kino, TRK Mir, TV 1000 Action, TV XXI, Viasat Explorer şi Viasat History.
Art. 3. Examinarea cererii SC CIMIŞENI-TV SRL privind reperfectarea condiţiillor la Autorizaţia de retransmisie seria AB, nr. 000082 din 17.09.2009 prin aprobarea ofertei serviciilor de programe retransmise de studioul TV prin cablu TV CIM se amână pentru efectuarea unor precizări suplimentare.
Art. 4. Pentru reperfectarea condiţiilor la autorizaţia de retransmisie SC SEBIS SAT SRL va achita taxa în valoare de 250 lei.
Art. 5. Condiţiile la Autorizaţia de retransmisie seria AB, nr. 000064 din 26.11.2008 a SC SEBIS SAT SRL se declar nevalabile; modificările respective se introduc în Registrul de licenţiere.
Art. 6. Oferta serviciilor de programe veche se plasează în dosarul titularului.
Art. 7. Controlul asupra executării prezentei Decizii îl exercită Direcţia expertiză şi licenţiere.

Preşedintele
Consiliului Coordonator al Audiovizualului Gheorghe GORINCIOI
Secretar Constantin BÂRCĂ

Nr. 30. Chişinău, 18 martie 2010
http://cca.md/sites/default/files/decizia30din100318.pdf

DECIZIA
Cu privire la modul de executare a prevederilor legislaţiei, condiţiilor la autorizaţia de retransmisie de către ÎM Sun communications SRL


În rezultatul controlului efectuat privind modul de executare a prevederilor legislaţiei, condiţiilor la autorizaţia de retransmisie (Actul din 3.03.2010, or. Cricova, şi Actul din 3.03.2010, mun. Chişinău) s-a constatat că ÎM Sun communications SRL, fondatoarea studioului TV prin cablu Sun TV, nu respectă condiţiile Autorizaţiei de retransmisie seria AB, nr. 000049 din 16.06.2008 (anexa nr. 2). În municipiul Chişinău, de exemplu, se retransmit 127, iar prin Decizia CCA nr. 108 din 29.12.2008 au fost aprobate 105 canale. Totodată, din oferta, aprobată de CCA, nu se retransmit 10 canale - Minimax, Eurosport, Planeta Sport, Eurosport 2, Sport 1, Mnogo TV, Discovery Civilization, Rai Tre, Sport Clasika şi A One. În afara listei se retransmit 32 canale - Info Channel, Alt TV, Usadiba, English Club, Park Razvlecenii, Soverşeno Sekretno, Ocean TV, NST, SET, TV 3 Moldova, Kids Co, MTV Russia, Jurnal TV, Sport 4, KHL, Jivi TV, Auto Plius, Moia Planeta, Discovery ID, Discovery World, Da Vinci Learning, 365 Dnei, Universal Channel, Sci Fi Channel, Kino Plius, Ruskii Iluzion, Iluzion +, DW, CCTV 9, Arirang TV, Bloomberg şi XXL.

CCA, prin scrisorile nr. 82 din 16.02.2009 şi nr. 242 din 15.04.2009, a permis retransmisia în regim de testare temporară a unor canale, însă ultimul termen a expirat la 15.05.2009. De asemenea, conducerii în repetate rânduri i s-a comunicat modalitatea de includere a canalelor în oferta respectivă şi de prezentare spre aprobare a ofertelor serviciilor de programe retransmise (scrisorile CCA nr. 530 din 15.10.2009, nr. 638 din 03.12.2009, nr. 02 din 12.01.2010).
De asemenea în rezultatul controlului s-a depistat că ÎM Sun communications SRL îşi desfăşoară activitatea în mod ilegal în oraşul Cricova (ordinele de încasare a numerarului din 28.01.2010 şi 19.02.2010 pentru serviciile TV cablu), fără a dispune pentru această localitate de autorizaţie de retransmisie.
În temeiul celor constatate şi în conformitate cu art. 4 (5), 28, 29, 37, 38 şi 40 (3) ale Codului audiovizualului nr. 260-XVI din 27.07.2006 şi art. 36 (2) al Regulamentului cu privire la procedura şi condiţiile de eliberare a licenţelor de emisie şi a autorizaţiilor de retransmisie, Consiliul Coordonator al Audiovizualului

DECIDE:

Art. 1. Pentru derogări de la art. 4 (5), 28 (1) şi 29 (1) ale Codului audiovizualului, art. 30 (1) şi 36 (2) ale Regulamentului cu privire la procedura şi condiţiile de eliberare a licenţelor de emisie şi a autorizaţiilor de retransmisie şi nerespectarea p. 1.4, 2.1, 2.2, 3.1(b) din condiţiile la Autorizaţia de retransmisie seria AB, nr. 000049 din 16.06.2008, Anexei nr. 2 a acesteia, ÎM Sun Communications SRL, fondatoarea studioului TV prin cablu Sun TV, conform art. 38 (2) lit. a) şi e), (3) lit. a) al Codului audiovizualului, i se aplică avertizare publică.
Art. 2. ÎM Sun communications SRL va stopa retransmisia canalelor TV care nu sunt prevăzute în Anexa nr. 2 la Autorizaţia de retransmisie seria AB, nr. 000049 din 16.06.2008 (oferta serviciilor de programe retransmise), aprobată de CCA prin Decizia nr. 108 din 29.12.2008, va stopa imediat activitatea
în oraşul Cricova, va prezenta un raport privind lichidarea încălcărilor în cel mult 10 de zile din momentul publicării prezentei Decizii în Monitorul Oficial.
Art. 3. În conformitate cu prevederile Deciziei CCA nr. 96 din 17.10.2008, ÎM Sun communications SRL va comunica publicului motivele şi obiectul sancţiunii, în formula legislaţiei în vigoare.
Art. 4. Direcţia expertiză şi licenţiere va efectua un control repetat privind executarea prezentei Decizii.
Art. 5. Prezenta Decizie se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi pe pagina web a CCA.

Preşedintele Consiliului Coordonator al Audiovizualului Gheorghe GORINCIOI
Secretar Constantin BÂRCĂ

Nr. 31. Chişinău, 18 martie 2010
http://cca.md/sites/default/files/decizia31din100318.pdf

DECIZIA
Cu privire la cesiunea licenţei de emisie a ÎM Naţional Media SRL către ÎM Advar SRL


La 25 februarie 2010 ÎM Naţional Media SRL a solicitat cesiunea Licenţei de emisie seria AA, nr. 073672 din 13.10.2009, eliberată pentru postul de radio FRESH FM, formatul de principiu Generalist, către ÎM Advar SRL.
În conformitate cu prevederile art. 26, 27 şi 39 41 ale Codului audiovizualului nr. 260-XVI din 27.07.2006, Statutului CCA, art. 25, 28 ale Regulamentului cu privire la procedura şi condiţiile de eliberare a licenţelor de emisie şi a autorizaţiilor de retransmisie, aprobate prin Hotărîrea nr. 433-XVI din 28.12.2006 a Parlamentului Republicii Moldova, în temeiul actelor prezentate de către întreprinderile nominalizate şi a discuţiilor publice, Consiliul Coordonator al Audiovizualului

DECIDE:

Art. 1. Se respinge cesiunea Licenţei de emisie seria AA, nr. 073672 din 13.10.2009 a ÎM Naţional Media SRL pentru postul de radio FRESH FM către ÎM Advar SRL (s-a votat: 3 pro, 5 contra).
Art. 2. Prezenta Decizie se publică în Monitorul Oficial şi se plasează pe pagina web a CCA.

Preşedintele Consiliului Coordonator al Audiovizualului Gheorghe GORINCIOI
Secretar Constantin BÂRCĂ

Nr. 32. Chişinău, 18 martie 2010
http://cca.md/sites/default/files/decizia32din100318.pdf

DECIZIA
cu privire la eliberarea licenţei de emisie prin satelit pentru postul Muzica TV


SC Muzical - TV SRL din mun. Chişinău a solicitat eliberarea licenţei de emisie prin satelit pentru postul de televiziune Muzica TV.
În conformitate cu prevederile Art. 2 a), 4(5) şi 23 (2) ale Codului audiovizualului nr. 260-XVI din 27.07.2006, art. 18-20 ale Regulamentului cu privire la procedura şi condiţiile de eliberare a licenţelor de emisie şi a autorizaţiilor de retransmisie, şi în temeiul actelor prezentate de către întreprinderea nominalizată şi a discuţiilor publice, Consiliul Coordonator al Audiovizualului

DECIDE:

Art. 1. Cererea SC Muzical - TV SRL din mun. Chişinău privind eliberarea licenţei de emisie prin satelit se va examina după aprobarea noii Concepţii generale a serviciului de programe a postului de televiziune Muzica TV.
Art. 2. Prezenta Decizie se publică în Monitorul Oficial şi pe pagina web a CCA.

Preşedintele Consiliului Coordonator al Audiovizualului Gheorghe GORINCIOI
Secretar Constantin BÂRCĂ

Nr. 33. Chişinău, 18 martie 2010
http://cca.md/sites/default/files/decizia33din100318.pdf

DECIZIA
Cu privire la cererile Fundaţiei Micul Samaritean, ICS SBS BROADCASTING SRL şi JURNAL DE CHIŞINĂU PLUS SRL


Fundaţia Micul Samaritean, fondatoarea postului de radio Micul Samaritean, solicită reperfectarea Licenţei de emisie seria A MMII, nr. 014593 din 13.02.2007 prin schimbarea adresei juridice din MD-2032, str. Zelinski, nr.3/2, mun. Chişinău, în MD-2021, str. Valeriu Cupcea, nr. 83, mun. Chişinău.
ICS SBS BROADCASTING SRL, fondatoarea postului de radio Kiss FM, solicită reperfectarea Licenţei de emisie seria AA, nr. 073638 din 26.11.2008 prin schimbarea adresei juridice din MD-2001, str. Ismail nr. 33, of. 201, mun. Chişinău, în MD-2001, str. Ismail nr. 33, of. 601, mun. Chişinău.
JURNAL DE CHIŞINĂU PLUS SRL solicită reperfectarea condiţiilor Licenţei de emisie seria AA, nr. 073687 din 23.12.2009 prin schimbarea satelitului şi a parametrilor prin care va fi difuzat serviciul de programe al postului Jurnal TV - din THOR III, 1 W, frecvenţa downlink 11,746 MHz, modulaţie QPSK, polarizare orizontală, liniară în Eutel Sat W2, frecvenţa downlink 12719 MHz, polarizare orizontală, poziţie orbitală 16 Est, modulaţie QPSK, FEC (forward error correction) 3/4.

În conformitate cu prevederile art. 39, 41, 25, 66 (8) ale Codului audiovizualului nr. 260-XVI din 27.07.2006, Statutului CCA, art. 25 al Regulamentului cu privire la procedura şi condiţiile de eliberare a licenţelor de emisie şi a autorizaţiilor de retransmisie, aprobate prin Hotărîrea nr. 433-XVI din 28.12.2006 a Parlamentului Republicii Moldova, şi în temeiul actelor prezentate de către întreprinderea nominalizată, Consiliul Coordonator al Audiovizualului

DECIDE:

Art. 1. Se reperfectează (cu eliberarea unui formular nou) Licenţa de emisie seria A MMII, nr. 014593 din 13.02.2007, eliberată Fundaţiei Micul Samaritean pentru postul de radio Micul Samaritean, prin schimbarea adresei juridice din MD-2032, str. Zelinski nr. 3/2, mun. Chişinău, în MD-2021, str. Valeriu Cupcea, nr. 83, mun. Chişinău.
Art. 2. Se reperfectează (fără a elibera un nou formular) Licenţa de emisie seria AA, nr. 073638 din 26.11.2008, eliberată ICS SBS BROADCASTING SRL, fondatoarea postului de radio Kiss FM, prin schimbarea adresei juridice din MD-2001, str. Ismail, nr. 33, of. 201, mun. Chişinău, în MD-2001, str. Ismail, nr. 33, of. 601, mun. Chişinău.
Art. 3. Se reperfectează (cu eliberarea unor formulare noi) condiţiile Licenţei de emisie seria AA, nr. 073687 din 23.12.2009, eliberată JURNAL DE CHIŞINĂU PLUS SRL, fondatoarea postului TV cu emisie prin satelit Jurnal TV, prin schimbarea satelitului şi a parametrilor prin care va fi difuzat serviciul de programe din THOR III, 1 W, frecvenţa downlink 11,746 MHz, modulaţie QPSK, polarizare orizontală, liniară în Eutel Sat W2, frecvenţa downlink 12719 MHz, polarizare orizontală, poziţie orbitală 16 Est, modulaţie QPSK, FEC (forward error correction) 3/4.
Art. 4. Se declară nevalabilă Licenţa de emisie seria A MMII, nr. 014593 din 13.02.2007, eliberată Fundaţiei Micul Samaritean pentru postul de radio Micul Samaritean.
Art. 5. Se declar nevalabile condiţiile Licenţei de emisie seria AA, nr. 073687 din 23.12.2009, eliberată JURNAL DE CHIŞINĂU PLUS SRL, fondatoarea postului TV cu emisie prin satelit Jurnal TV.
Art. 6. Pentru reperfectarea licenţelor de emisie Fundaţia Micul Samaritean, ICS SBS BROADCASTING SRL şi JURNAL DE CHIŞINĂU PLUS SRL vor achita taxa în valoare de 250 lei.
Art. 7. Modificările respective se introduc în Registrul de licenţiere.
Art. 8. Controlul asupra executării prezentei Decizii îl exercită Direcţia expertiză şi licenţiere.

Preşedintele Consiliului Coordonator al Audiovizualului Gheorghe GORINCIOI
Secretar Constantin BÂRCĂ

Nr. 34. Chişinău, 18 martie 2010
http://cca.md/sites/default/files/decizia34din100318.pdf

DECIZIA
cu privire la alocarea mijloacelor din Fondul de susţinere a radiodifuzorilor pentru participăre la reuniunea EPRA


În conformitate cu prevederile p. 9 şi 11 din Regulamentul privind gestionarea Fondului de susţinere a radiodifuzorilor, aprobat prin Decizia CCA nr. 125 din 4.12.2007, Consiliul Coordonator al Audiovizualului

DECIDE:

Articol unic: Se alocă mijloace financiare necesare din Fondul de susţinere a radiodifuzorilor pentru delegarea membrilor CCA, dlor Carmelia Albu şi Ludmila Vasilache, în scopul participării la reuniunea EPRA, Barcelona, în perioada 12 -16 mai 2010.

Preşedintele Consiliului Coordonator al Audiovizualului Gheorghe GORINCIOI
Secretar Constantin BÂRCĂ

Nr. 35. Chişinău, 18 martie 2010
http://cca.md/sites/default/files/decizia35din100318.pdf


--------------------
XHDATA D-808
DVB-T26510
Blog
 
+
uigres87
15.4.2010, 19:25
#12***

:
: 1713
: 10.8.2007
: MDA-RS-C
: 3875
: 1285


.DECIZIE
cu privire la examinarea sesizării deputatului Vladimir Ţurcan privind acordarea dreptului la replică de către postul de televiziune NIT


La 18 martie curent, dl Vladimir Ţurcan, deputat în Parlamentul Republicii Moldova, a adresat Consiliului Coordonator al Audiovizualului o sesizare potrivit căreia în cadrul emisiunii Rezonans, difuzată la 30 ianuarie curent de postul de televiziune NIT, i-au fost aduse prejudicii morale de către invitatul emisiunii, dl V. Voronin, preşedinte al PCRM, care a făcut unele declaraţii neargumentate şi tendenţioase ce i-au afectat onoarea şi reputaţia nu doar ca
cetăţean, dar şi ca persoană cu funcţii de demnitate publică. Dl V. Ţurcan în repetate rînduri a solicitat conducerii companiei NIT acordarea dreptului la replică în conformitate cu prevederile art. 16 (3) din Codul audiovizualului, însă acest drept nu a fost respectat şi consideră că NIT a tergiversat intenţionat exercitarea acestuia.
De asemenea, dl V. Ţurcan a adresat companiei NIT două scrisori, prin care cerea dezminţirea unor informaţii false şi neargumentate, difuzate de postul NIT în cadrul programului informativ Curieir din 19 februarie şi 4 martie curent, însă nu a primit răspuns.

Ca urmare a examinării sesizării şi a materialelor anexate s-a constatat următoarele:
- dl V. Ţurcan s-a adresat conducerii companiei NIT cu solicitarea de a i se oferi dreptul la replică (scrisoarea nr. 20 din 2.02. 2010), considerînd că i-au fost aduse prejudicii morale de către dl V. Voronin, preşedintele PCRM, în cadrul emisiunii Rezonans din 30 ianuarie curent. În textul scrisorii e precizat că acest
drept urmează să i se ofere în cadrul următoarei ediţii a aceleiaşi emisiuni, după cum prevede art. 16 (3) din Codul audiovizualului;
-dl S. Reazanţev, directorul general al ÎM Noile Idei Televizate, a răspuns că nu are obiecţii împotriva exercitării dreptului la replică şi cere, prin scrisoarea nr. 24 din 3.02.2010, precizarea a 3 momente: care dintre declaraţiile dlui V. Voronin, dl V. Ţurcan le consideră calomniatoare, care dintre drepturile legale i-au fost lezate şi în ce formă doreşte să-şi exercite dreptul la replică;
- dl V. Ţurcan (scrisoarea nr. V.T. 10/55 din 18.02.2010) precizează afirmaţiile dlui V. Voronin pe care le consideră calomniatoare, repetă condiţiile în care doreşte să-şi exercite dreptul la replică (în cadrul următoarei ediţii al aceleiaşi emisiuni) şi declară că scrisoarea dlui S. Reazanţev este o tergiversare;
- la 26 februarie dl S. Reazanţev solicită cronometrarea replicii solicitate de dl V. Ţurcan şi propune ca acestasă prezinte înregistrarea replicii, pînă la 6 martie, ora 11:00, cu o durată de 2 min, ori să o înregistreze la postul NIT;
- dl. V Ţurcan a acceptat să transmită înregistrarea solicitată pe suport CD, format DVD (scrisoarea nr. V.T. 10/83 din 09.03.10). Înregistrarea a fost pusă la dispoziţia postului NIT la 11 martie curent. Replica, însă, nu a fost transmisă în emisiunea Rezonans din 13 martie şi dl V. Ţurcan a expediat o nouă scrisoare (nr. V.T. 10/117 din 17.03.10) prin care aminteşte că dreptul la replică nu a fost exercitat;
- la 29 martie 2010 dl S. Reazanţev, directorul general al Î.M. Noile Idei Televizate, a informat CCA despre faptul că replica deputatului V. Ţurcan a fost difuzată în cadrul programului Rezonans din 27 martie curent.
Din cele expuse mai sus rezultă că, deşi conducerea postului de televiziune NIT nu a avut obiecţii privind exercitarea dreptului la replică a dlui V. Ţurcan, ea a fost difuzată în cadrul emisiunii Rezonans cu întârziere, abia la 27 martie curent.
Însă, conform prevederilor art. 16 (1) şi (2) din Codul audiovizualului nr. 260-XVI din 27.07.2006, Orice persoană fizică sau juridică, indiferent de cetăţenie, naţionalitate şi domiciliu, care se consideră lezată în drepturile sale legitime şi, în special, în reputaţia sa prin prezentare în emisiune a unor fapte incorecte are dreptul la replică, rectificare sau dreptul de a cere remedii echivalente în conformitate cu prevederile Codului civil... Radiodifuzorul asigură exercitarea
dreptului la replică, rectificare sau la alte remedii echivalente şi nu împiedică exercitarea acestuia prin impunere de termene şi condiţii nerezonabile. Conform alineatului 3 al aceluiaşi articol, despre cererea de exercitare a dreptului la replică, radiodifuzorul este sesizat în scris în termen de 20 de zile de la transmiterea emisiunii la care se referă cererea. Radiodifuzorul difuzează răspunsul în aceeaşi emisiune, în acelaşi interval de timp şi cu aceeaşi durată, în termen de 5 zile după primirea cererii întemeiate.
Prezent la şedinţa CCA, reprezentantul postului TV NIT a confirmat faptul că replica dlui V. Ţurcan a fost difuzată în cadrul emisiunii Rezonans numai la 27 martie 2010, însă nu a putut explica de ce a fost tergiversată acordarea dreptului la replică şi de ce nu a fost difuzată şi în reluarea emisiunii Rezonans din 28 martie curent.
În temeiul celor constatate, în conformitate cu prevederile art. 16, 38, 40 ale Codului audiovizualului nr. 260-XVI din 27.07.2006, Convenţiei Europene cu privire la Televiziunea Transfrontalieră, Statutului CCA, aprobat prin Hotărîrea nr. 433-XVI din 28.12.2006 a Parlamentului Republicii Moldova, a Legii contenciosului administrativ nr. 793-XIV din 10.02.2000, Consiliul Coordonator al Audiovizualului

DECIDE:
Art. 1. Pentru derogări de la prevederile art. 16 (2), (3) al Codului audiovizualului (nerespectarea prevederilor legale privind acordarea dreptului la replică), în conformitate cu art.38 (2), lit. i) şi art. 38 (3) din Codul audiovizualului, IM Noile Idei Televizate SRL, titularul licenţei de emisie seria AMMII, nr. 014643 din 07.05.08, pentru postul de televiziune NIT, i se aplică avertizare publică.
Art. 2. Conducerea postului de televiziune NIT se obligă să asigure exercitarea dreptului la replică a dlui Vladimir Ţurcan, în reluare, în condiţiile şi termenii stabiliţi de art. 16 al Codului audiovizualului.
Art. 3. Conducerea postului de televiziune NIT va prezenta, în termen de 15 zile din momentul publicării prezentei Decizii în Monitorul Oficial, un raport despre măsurile luate în vederea lichidării încălcărilor comise.
Art. 4. Controlul asupra executării prezentei Decizii îl exercită Direcţia monitorizare.
Art. 5. Prezenta Decizie se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

Preşedinte Gheorghe GORINCIOI
Secretar Constantin BÂRCĂ

Nr. 36. Chişinău, 30 martie 2010
http://cca.md/sites/default/files/decizia36din100330.pdf

DECIZIE
cu privire la eliberarea autorizaţiilor de retransmisie pentru DOLMAR-IMPEX SRL şi IVELCOR-TV SRL


DOLMAR-IMPEX SRL, fondatoarea studioului de televiziune prin cablu DOLMARIMPEX din satul Mingir, raionul Hînceşti, IVELCOR-TV S.R.L., fondatoarea studioului de televiziune prin cablu IVELCOR-TV din satul Lăpuşna, raionul Hînceşti, au solicitat eliberarea autorizaţiilor de retransmisie pentru următorul termen de activitate.
Ca urmare a examinării cererilor şi în conformitate cu prevederile art. 28, 29 ale Codului audiovizualului nr. 260 -XVI din 27.07.06, art. 30-35 ale Regulamentului cu privire la procedura şi condiţiile de eliberare a licenţelor de emisie şi autorizaţiilor de retransmisie, Consiliul Coordonator al Audiovizualului

DECIDE:
Art. 1 Se eliberează Autorizaţia de retransmisie întreprinderii DOLMAR-IMPEX SRL pentru studioul de televiziune prin cablu DOLMAR-IMPEX din satul Mingir, raionul Hînceşti.
Art. 2. Se aprobă oferta serviciului de programe retransmis de către studioul TV prin cablu DOLMAR-IMPEX din satul Mingir, raionul Hînceşti 22 canale: Moldova 1, Moldova Internaţional, Pro TV Chişinău, PRIME, 2 Plus, Muzica TV, TV 3 Moldova, Ren TV, (în conformitate cu Decizia CCA nr. 86 din 30 septembrie 2008), RU TV Moldova, Bravo, TV 7, NIT, India TV, Jurnal TV, Euro TV Chişinău, TV Dixi, MTV Russia, N4, Naţional TV, N 24, Favorit TV şi TVR 1.
Art. 3. Se eliberează Autorizaţia de retransmisie întreprinderii IVELCOR-TV SRL pentru studioul de televiziune prin cablu IVELCOR-TV din satul Lăpuşna, raionul Hînceşti.
Art. 4. Se aprobă oferta serviciului de programe retransmis de către studioul TV prin cablu IVELCOR-TV din satul Lăpuşna, raionul Hînceşti 30 canale: Moldova 1, PRIME, PRO TV Chişinău, N 4, NIT, Naţional TV, N 24, Favorit TV, Minimax, Muzica TV, Etno TV, Taraf TV, 2 Plus, Euro TV- Chişinău, TV 7, Jurnal TV, TV Dixi, Bravo, Ren TV, (în conformitate cu Decizia CCA nr. 86 din 30 septembrie 2008), India TV, Viasat Explorer, SET, TV 1000 Action, RTR Planeta, TV- 3 Moldova, MTV Rossia, RBK, Publika TV, TBN şi Eurosport.
Art. 5. Pentru eliberarea autorizaţiilor de retransmisie DOLMAR-IMPEX SRL va achita taxan valoare de 1750 lei, IVELCOR-TV SRL va achita taxa în valoare de 2500 lei.
Art. 6. Prezenta Decizie se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi pe pagina web a CCA.
Art. 7. Controlul asupra executării prezentei Decizii îl exercită Direcţia expertiză şi licenţiere.

Preşedintele Consiliului Coordonator al Audiovizualului Gheorghe GORINCIOI
Secretar Constantin BÂRCĂ

Nr. 37. Chişinău, 30 martie 2010
http://cca.md/sites/default/files/decizia37din100330.pdf

DECIZIE
cu privire la reperfectarea autorizaţiilor de retransmisie şi a licenţelor de emisie Filiala SA MOLDTELECOM Centrul de Telecomunicaţii Leova, fondatoarea studioului TV prin cablu Leova TV (Autorizaţia de retransmisie seria AB, nr. 000067 din 01.04.2008), ÎPC INTERSERVICII SRL, fondatoarea studioului TV prin cablu Inter TV (Autorizaţia de retransmisie seria AB, nr. 000063 din 26.11.2008), SC Denavia-TV SRL, fondatoarea studioului TV prin cablu RTV (Licenţa de emisie seria A MMII, nr. 013444 din 10.05.2005), SC VEB-TV SRL, fondatoarea studioului TV prin cablu Megapolis (Autorizaţia de retransmisie seria AB, nr. 000087 din 06.11.2008), SC NICALMOL SRL, fondatoarea studioului TV prin cablu NICALMOL (Licenţa de emisie seria A MMII, nr. 014539 din
18.10.2005), SC LN Disc SRL, fondatoarea studioului TV prin cablu SGD (Licenţa de emisie seria A MMII, nr. 003394 din 12.10.2004) solicită reperfectarea condiţiilor autorizaţiilor de retransmisie şi ale licenţelor de emisie nominalizate prin aprobarea ofertelor serviciilor de
programe retransmise.


SA MOLDTELECOM, fondatoarea studioului TV prin cablu MAX TV, cere reperfectarea condiţiilor la Autorizaţia de retransmisie seria AB, nr. 000091 din 26.01.2010 prin aprobarea ofertei serviciilor de programe retransmise şi extinderea razei de emisie asupra următoarelor localităţi: mun. Chişinău- or. Codru, or. Vatra, or. Vadul lui Vodă, satele Coloniţa, Stăuceni; raionul Cahul, satele Andruşul de Sus, Badicul Moldovenesc, Baurci Moldoveni, Burlacu, Chircani, Cucoara, Lebedenco, Luceşti, Peliniei, Taraclia de Salcie; raionul Călăraşi, satele Bularda, Duma, Oricova, Schinoasa, Seliştea Nouă, Sverida; raionul Nisporeni, satele Băcşeni, Brătuleni, Chilişoaia, Drojdieni, Isăicani, Heleşeni, Luminiţa, Odobeşti, Păruceni, Selişteni, Şendreni, Valea Trestieni, Vulcăneşti; raionul Sîngerei, satul Cozeşti; raionul Străşeni, satul Dolna; raionul Teleneşti, satele Codru, Cucioaia, Zahareuca.

ÎM FOCUS-SAT SRL, fondatoarea studioului TV prin satelit FOCUS-SAT, solicită reperfectarea Autorizaţiei de retransmisie seria AB, nr. 000031 din 04.12.2007 prin aprobarea ofertei serviciilor de programe retransmise şi schimbarea adresei juridice din MD-2012, mun.Chişinău, str. Veronica Micle, nr. 1/1, în MD-2005, mun. Chişinău, str. Alexandru cel Bun, nr. 7.

SC Vertamar SRL, fondatoarea studioului TV prin cablu VTI, solicită reperfectarea condiţiilor Autorizaţiei de retransmisie seria AB, nr. 000029 din 04.12.2007 prin aprobarea ofertelor serviciilor de programe retransmise şi extinderea razei de emisie asupra satului Gura Galbenei, raionul Cimişlia.

Conform prevederilor Codului audiovizualului nr. 260-XVI din 27.07.2006, Statutului CCA, Regulamentului cu privire la procedura şi condiţiile de eliberare a licenţelor de emisie şi a autorizaţiilor de retransmisie, aprobate prin Hotărîrea nr. 433-XVI din 28.12.2006 a Parlamentului Republicii Moldova, şi în temeiul celor constatate, Consiliul Coordonator al Audiovizualului

DECIDE:
Art. 1. Se reperfectează condiţiile Autorizaţiei de retransmisie seria AB, nr. 000067 din 01.04.2008 eliberată Filialei SA MOLDTELECOM Centrul de Telecomunicaţii Leova, prin aprobarea ofertei serviciului de programe retransmis (cu eliberarea unui formular nou Anexa nr.2, - 30 canale) pentru studioul TV prin cablu Leova TV: Moldova 1, Moldova Internaţional, NIT, Euro - TV Chişinău, PRIME, TV Dixi, PRO TV Chişinău, TV 7, Bravo, TV-3 Moldova, N4, Jurnal TV, 2 Plus, Minimax, Acasă, Naţional TV, N 24, Favorit TV, UTV, TVR 1, Ren TV (în conformitate cu Decizia CCA nr. 86 din 30 septembrie 2008), India TV, Mnogo TV, TV Bulivar, 365 dnei, TV XXI, Discovery Channel, Animal Planet, Eurosport şi Publika TV.

Art. 2. Examinarea cererii ÎPC INTERSERVICII SRL se amână pentru efectuarea unor precizări suplimentare.

Art. 3. Se reperfectează condiţiile Licenţei de emisie seria A MMII, nr. 013444 din 10.05.2005 eliberată SC Denavia-TV SRL prin aprobarea ofertei serviciului de programe retransmis (cu eliberarea unui formular nou, 37 canale) pentru studioul TV prin cablu RTV: Moldova 1, 2 Plus, PRO TV Chişinău, Euro TV- Chişinău, NIT, N 4, TV Dixi, Bravo, PRIME, TVR 1, TV 7, Favorit TV, TV- 3 Moldova, Jurnal TV, Taraf TV, Muzical TV, Inter +, 1+1 Internaţional, Sport Soiuz, Naş Futbol, Multimania, Detskii, RTR- Planeta, Ren TV (în conformitate cu Decizia CCA nr. 86 din 30 septembrie 2008), 24 Tehno, TV 1000 RK, India TV, SET, Ohota i Rîbalka, TV 1000 Action, RTVI, Euronews, Animal Planet, Moia Planeta, Discovery, Vesti, Publika TV.

Art. 4. Se reperfectează condiţiile Autorizaţiei de retransmisie seria AB, nr. 000087 din 06.11.2008 eliberată SC VEB-TV SRL prin aprobarea ofertei serviciului de programe retransmis (cu eliberarea unui formular nou Anexa nr. 2, - 88 canale) pentru studioul TV prin cablu Megapolis: Moldova 1, Moldova Internaţional, TVR 1, PRIME, NIT, PRO TV Chişinău, TV 7, Alt TV, Naţional TV, Mir, Belarus TV, TV-5 Europe, Ren TV (în conformitate cu Decizia CCA nr. 86 din 30 septembrie 2008), TVRM, Euro TV- Chişinău, RTVI, 2 Plus, N 4, TV-3 Moldova, TVC 21, TV 1000 RK, TV 1000, TV 1000 Action, Naşe Kino/Teleclub, Mnogo TV, India TV, Dom Kino, Acasă, Zone Romantica, Minimax, Detskii Mir, TeleNeanea, Euronews, Publica TV, RBK, N 24, Jurnal TV, Eurosport, Eurosport2, Sport Viasat, Viasat History, 365 dnei, Kuhnea TV, Auto +, Ohota i Rîbalka, Zdorovoie TV, Fashion TV, Muzical TV, Busuioc TV, NOROC TV, Favorit TV, Ru TV Moldova, A-One, CNL, Viasat Explorer, Zoopark, NGC, Discovery, TV Dixi, Bravo, Zona Reality, TDK, Soiuz, Alfa-Omega TV, UTR, Neptun TV, OTV, Lea Minor, Mezzo, SET, MTV Rossia, Ruskii Extrim, Interesnoie TV, Bulivar TV, Tehno 24, Ruskii Iluzion, Iluzion+, Comedy TV, Comedia TV, Detskii, Fox Crime, Fox Life, Usadiba, Retro, Drive, Privat Spice, TV 1000X şi Ruskaia Noci.

Art. 5. Se reperfectează condiţiile Licenţei de emisie seria A MMII, nr. 014539 din 18.10.2005 eliberată SC NICALMOL SRL prin aprobarea ofertei serviciului de programe retransmis (cu eliberarea unui formular nou, 20 canale) pentru studioul TV prin cablu NICALMOL: NIT, Moldova 1, PRO TV Chişinău, Euro TV- Chişinău, PRIME, TV- 3 Moldova, Bravo, TV Dixi, N 4, TeleSport, TV 7, Muzical TV, Publika TV, Favorit TV, Ren TV (în conformitate cu Decizia CCA nr. 86 din 30 septembrie 2008), Jurnal TV, Alfa-Omega TV, SET, 2 Plus şi Minimax.

Art. 6. Examinarea cererii SC LN Disc SRL se amână pentru efectuarea unor precizări suplimentare.

Art. 7. Se reperfectează condiţiile Autorizaţiei de retransmisie seria AB, nr. 000091 din 26.01.2010 eliberată SA MOLDTELECOM prin extinderea razei de emisie asupra următoarelor localităţi: mun. Chişinău- or. Codru, or. Vatra, or. Vadul lui Vodă, satele Coloniţa, Stăuceni; raionul Cahul, satele Andruşul de Sus, Badicul Moldovenesc, Baurci Moldoveni, Burlacu, Chircani, Cucoara, Lebedenco, Luceşti, Peliniei, Taraclia de Salcie; raionul Călăraşi, satele Bularda, Duma, Oricova, Schinoasa, Seliştea Nouă, Sverida; raionul Nisporeni, satele Băcşeni, Brătuleni, Chilişoaia, Drojdieni, Isăicani, Heleşeni, Luminiţa, Odobeşti, Păruceni, Selişteni, Şendreni, Valea Trestieni, Vulcăneşti; raionul Sîngerei, satul Cozeşti; raionul Străşeni, satul Dolna; raionul Teleneşti, satele Codru, Cucioaia, Zahareuca.

Art. 8. Se reperfectează condiţiile Autorizaţiei de retransmisie seria AB, nr. 000091 din 26.01.2010 eliberată SA MOLDTELECOM prin aprobarea ofertei serviciului de programe retransmis (cu eliberarea unui formular nou Anexa nr. 2, - 50 canale) pentru studioul TV prin cablu MAX TV: Moldova 1, NIT, TV 7, PRIME, TVC 21, TV-3 Moldova, N 4, TV Dixi, Bravo, Muzical TV, Ru TV Moldova, Euro TV- Chişinău, NOROC TV, Busuioc TV, 2 Plus, PRO TV Chişinău, Alt TV, Jurnal TV, Publika TV, TVR 1, Naţional TV, N 24, Favorit TV, UTV, Realitatea TV, Minimax, Acasă, Eurosport (rom), Eurosport (rus), TV-5 Europe, Ren TV
(în conformitate cu Decizia CCA nr. 86 din 30 septembrie 2008), RTR Planeta, Rossia 24, RBK, Comedia TV, India TV, Zdorovoie TV, Mir, Discovery, Animal Planet, Universal Channel, Euronews, NGC, Naşe Kino, Detskii Mir/Teleclub, TV 1000, TV 1000 Action, TV 1000 RK, Viasat History şi Viasat Explorer.

Art. 9. Se reperfectează autorizaţia de retransmisie seria AB, nr. 000031 din 04.12.2007 eliberată Î.M. FOCUS-SAT S.R.L., prin schimbarea adresei juridice din MD-2012, mun. Chişinău, str. Veronica Micle, nr. 1/1 în MD-2005, mun. Chişinău, str. Alexandru cel Bun, nr. 7.

Art. 10. Examinarea cererii ÎM FOCUS-SAT SRL privind reperfectarea autorizaţiei de retransmisie prin aprobarea ofertei serviciilor de programe retransmise se amână pentru efectuarea unor completări şi precizări suplimentare.

Art. 11. Se reperfectează condiţiile Autorizaţiei de retransmisie seria AB, nr. 000029 din 04.12.2007 eliberată S.C. Vertamar S.R.L. prin extinderea razei de emisie asupra satului Gura Galbenei, raionul Cimişlia.

Art. 12. Se reperfectează condiţiile Autorizaţiei de retransmisie seria AB, nr. 000029 din 04.12.2007 eliberată SC Vertamar SRL prin aprobarea ofertei serviciului de programe retransmis (cu eliberarea unui formular nou Anexa nr. 2, - 48 canale) pentru studioul TV prin cablu VTI din oraşul Ungheni: Moldova 1, VTV Ungheni, Jurnal TV, N 4, TV Dixi, PRIME, TV 7, Bravo, NIT, TV-3 Moldova, Muzical TV, PRO TV Chişinău, 2 Plus, Euro TV- Chişinău, Publica TV, TVR 1, Neptun TV, TVRM, Acasă, Alfa-Omega TV, Taraf TV, Etno TV, Viasat History, Discovery, Animal Planet, Discovery Science, TV 1000, TV 1000 Action, TV 1000 RK, Sport Viasat, NGC, Naşe Kino, RTR Planeta, Detskii Mir/Teleclub, Mir, Ren TV (în conformitate cu Decizia CCA nr. 86 din 30 septembrie 2008), India TV, 365 dnei, TeleNeanea, MTV Rossia, Fenix+Kino, Interesnoie TV, Kuhnea TV, TV XXI, Euronews, CNL, RTVI şi UTR.

Art. 13. Se reperfectează condiţiile Autorizaţiei de retransmisie seria AB, nr. 000029 din 04.12.2007 eliberată S.C. Vertamar S.R.L. prin aprobarea ofertei serviciului de programe retransmis (cu eliberarea unui formular nou Anexa nr. 3, - 33 canale) pentru studioul TV prin cablu VTI din Pîrliţa, Sculeni, Sipoteni, Pelenia, Iargara, Călineşti, Todoreşti, Petreşti, Văleni, Slobozia Mare, Gura Galbenei, Donduşeni şi Ştefan Vodă: Moldova 1, Jurnal TV, N 4, TV Dixi, PRIME, TV 7, Bravo, NIT, TV-3 Moldova, Muzical TV, PRO TV Chişinău, Euro TV- Chişinău, Publica TV, Taraf TV, Etno TV, TVRM, Acasă, TVR 1, Discovery, Animal Planet, Discovery Science, NGC, Sport Viasat, TV 1000, Ren TV (în conformitate cu Decizia CCA nr. 86 din 30 septembrie 2008), TeleNeanea, Dom Kino, Cuhnea TV, India TV, RTR Planeta, Interesnoie TV, Euronews şi UTR.

Art. 14. Se reperfectează condiţiile Autorizaţiei de retransmisie seria AB, nr. 000029 din 04.12.2007 eliberată S.C. Vertamar S.R.L., prin aprobarea ofertei serviciului de programe retransmis (cu eliberarea unui formular nou Anexa nr. 4, - 28 canale) pentru studioul TV prin cablu VTI din Cioropcani, Semeni, Valea Mare, Cetireni, Costuleni, Corlăteni, Zăicani, Copciac, Tigheci, Slobozia Duşca, Borogani şi Ţaul: Moldova 1, Jurnal TV, Noroc TV, N 4, Euro TV- Chişinău, PRO TV Chişinău, Publica TV, TV Dixi, PRIME, TV 7, Bravo, NIT, TV-3 Moldova, Muzical TV, Animal Planet, Discovery Science, Discovery, TVR 1, Acasă, Taraf TV, TV 1000, NGC, Ren TV (în conformitate cu Decizia CCA nr. 86 din 30 septembrie 2008), India TV, RTR Planeta, Mir, Detskii Mir/Teleclub şi Sport Viasat.

Art. 15. Pentru reperfectarea condiţiilor la autorizaţiile de retransmisie şi licenţelor de emisie, Filiala SA MOLDTELECOM Centrul de Telecomunicaţii Leova, SC Denavia-TV SRL, SC VEB-TV SRL, SC NICALMOL SRL, SA MOLDTELECOM şi SC Vertamar SRL vor achita taxa în valoare de 250 lei.

Art. 16. Anexa nr. 2 la autorizaţiile de retransmisie şi licenţele de emisie seria AB, nr.000067 din 01.04.2008 a Filialei SA MOLDTELECOM Centrul de Telecomunicaţii Leova, seria AB, nr. 000087 din 06.11.2008 a SC Denavia-TV SRL, seria AB, nr. 000087 din 06.11.2008 a SC VEB-TV SRL, seria AB, nr. 000091 din 26.01.2010 a SA MOLDTELECOM, AB, nr. 000029 din 04.12.2007 a SC Vertamar SRL, seria A MMII, nr. 013444 din 10.05.2005 a SC Denavia-TV SRL, seria A MMII, nr. 014539 din 18.10.2005 a SC NICALMOL SRL se declar nevalabile; modificările respective se introduc în Registrul de
licenţiere.

Art. 17. Modificările respective se introduc în Registrul de licenţiere.
Art. 18. Ofertele serviciilor de programe vechi se păstrează în dosarul titularului.
Art. 19. Controlul asupra executării prezentei Decizii îl exercită Direcţia expertiză şi licenţiere.

Preşedintele Consiliului Coordonator al Audiovizualului Gheorghe GORINCIOI
Secretar Constantin BÂRCĂ

Nr. 38. Chişinău, 30 martie 2010
http://cca.md/sites/default/files/decizia38din100330.pdf

DECIZIE
cu privire la modul de executare a prevederilor legislaţiei, condiţiilor autorizaţiei de retransmisie


Ca urmare a efectuării controlului activităţii studioului Megapolis (Actul din 23.03.2010) s-au constatat următoarele: SC VEB-TV SRL, fondatoarea Studioului TV prin cablu Megapolis, nu respectă condiţiile Autorizaţiei de retransmisie seria AB, nr. 000087 din 06.11.2009 (Anexa nr. 2) - retransmite în total 58 de canale, doar 54 fiind aprobate prin Decizia CCA nr. 101 din 26.11.2008. Din oferta serviciilor de programe aprobate de CCA nu se retransmit 9 canale: DTV, Telesport, SensoTV, Fox Crime, Fox Life, TV Bulivar, Deviatîi Kanal, Sport 1 şi MTV; în afara listei se retransmit 13 canale: Noroc TV, Busuioc TV, Alt TV, Acasa, Pro TV Chişinău, Accent TV, Belarus TV, Ren TV, Discovery, Dom Kino, Tele Neanea, Ohota i Rîbalka şi 24 Tehno.
Prin aceste acţiuni SC VEB-TV SRL încalcă art. 28 (1) din Codul audiovizualului şi art. 36 (2) al Regulamentului cu privire la procedura şi condiţiile de eliberare a licenţelor de emisie şi a autorizaţiilor de retransmisie.
În temeiul celor constatate şi în conformitate cu art. 28, 29, 37, 38 şi 40 (3) ale Codului audiovizualului nr. 260-XVI din 27.07.2006 şi art. 36 (2) al Regulamentului cu privire la procedura şi condiţiile de eliberare a licenţelor de emisie şi a autorizaţiilor de retransmisie, Consiliul Coordonator al Audiovizualului

DECIDE:
Art. 1. SC VEB-TV SRL va stopa retransmisia canalelor TV neprevăzute în Anexa nr. 2 la Autorizaţia de retransmisie seria AB nr. 000087 din 06.11.2008 (oferta serviciilor de programe retransmise, aprobată prin decizia CCA nr. 101 din 26.11.2008).
Art. 2. În termen de 30 de zile din data publicării prezentei Decizii în Monitorul Oficial SC VEB-TV SRL va prezenta un raport privind lichidarea încălcărilor depistate.
Art. 3. Direcţia expertiză şi licenţiere va efectua un control repetat privind executarea prezentei Decizii.
Art. 4. Prezenta Decizie se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi pe pagina web a CCA.

Preşedintele Consiliului Coordonator al Audiovizualului Gheorghe GORINCIOI
Secretar Constantin BÂRCĂ

Nr. 39. Chişinău, 30 martie 2010
http://cca.md/sites/default/files/decizia39din100330.pdf

DECIZIE
cu privire la concepţiile generale ale serviciilor de programe ale întreprinderilor Fundaţia Micul Samaritean, DALAN SRL, ÎCS SBS BROADCASTING SRL , Noile Idei Televizate SRL, SALTEROM - TV SRL, Radioul Local SRL, Art - Club SRL


Fundaţia Micul Samaritean solicită aprobarea concepţiei generale a serviciului de programe a postului de radio Micul Samaritean:
Formatul de principiu şi structura serviciului de programe:
B. 1. Formatul de principiu: Generalist
B. 2. Structura programelor după surse de provenienţă:
2. 1 Producţie autohtonă: 100 %
2. 2 Producţie proprie: 97 %
2. 3 Producţie retransmisă 3 %
B. 3. Opere europene 100 %
B. 4. Structura serviciului de programe pe tipuri de emisiuni
4. 1 Programe informative şi analitice 10 %
4. 2 Programe educaţionale şi culturale 70 %
4. 3 Alte tipuri de programe 20 %

Întreprinderea DALAN SRL solicită aprobarea concepţiei generale a serviciului de programe a postului TV Impuls - TV:
Formatul de principiu şi structura serviciului de programe:
B.1. Formatul de principiu: Generalist
B. 2. Structura programelor după surse de provenienţă:
2.1 Producţie autohtonă: 64 %
2.2 Producţie proprie: 56 %
2.3 Producţie retransmisă 24 %
B. 3. Opere europene 72 %
B. 4. Structura serviciului de programe pe tipuri de emisiuni
4. 1 Programe informative şi analitice 35 %
4. 2 Programe educaţionale şi culturale 11 %
4. 3 Filme 11 %
4. 4 Alte tipuri de programe 28 %

ÎCS SBS BROADCASTING SRL solicită aprobarea concepţiei generale a serviciului de programe a postului de radio KISS FM:
Formatul de principiu şi structura serviciului de programe:
B.1. Formatul de principiu: Generalist
B.2. Structura programelor după surse de provenienţă:
2.1 Producţie autohtonă: 53 %
2.2 Producţie proprie: 53 %
2.3 Producţie retransmisă (KISS FM - România) 47 %
B.3. Opere europene 70 %
B.4. Structura serviciului de programe pe tipuri de emisiuni
4.1 Programe informative şi analitice 20 %
4.2 Programe educaţionale şi culturale 0 %
4.3 Filme 0%
4.4 Alte tipuri de programe 80 %

Întreprinderea Noile Idei Televizate SRL solicită aprobarea concepţiei generale a serviciului de programe a postului TV NIT:
Formatul de principiu şi structura serviciului de programe:
B. 1. Formatul de principiu: Generalist
B. 2. Structura programelor după surse de provenienţă:
2. 1 Producţie autohtonă: 20 %
2. 2 Producţie proprie: 100 %
2. 3 Producţie retransmisă 0 %
B. 3. Opere europene 70 %
B. 4. Structura serviciului de programe pe tipuri de emisiuni
4. 1 Programe informative şi analitice 20 %
4. 2 Programe educaţionale şi culturale 5 %
4. 3 Filme 55 %
4. 4 Alte tipuri de programe 20 %

Întreprinderea SALTEROM- TV SRL solicită aprobarea concepţiei generale a serviciului de programe a postului TV Drochia TV:
Formatul de principiu şi structura serviciului de programe:
B. 1. Formatul de principiu: Generalist
B. 2. Structura programelor după surse de provenienţă:
2. 1 Producţie autohtonă: 100 %
2. 2 Producţie proprie: 90 %
2. 3 Producţie retransmisă(postul JurnalTV) 10 %
B. 3. Opere europene 40 %
B. 4. Structura serviciului de programe pe tipuri de emisiuni
4. 1 Programe informative şi analitice 10 %
4. 2 Programe educaţionale şi culturale 30 %
4. 3 Filme 10 %
4. 4 Alte tipuri de programe 50 %

Radioul Local SRL solicită aprobarea concepţiei generale a serviciului de programe a postului de radio prin fir Chişcăreni:
Formatul de principiu şi structura serviciului de programe:
B. 1. Formatul de principiu: Generalist
B. 2. Structura programelor după surse de provenienţă:
2. 1 Producţie autohtonă: 100 %
2. 2 Producţie proprie: 30 %
2. 3 Producţie retransmisă (postul Radio Moldova) 70 %
B. 3. Opere europene 95%
B. 4. Structura serviciului de programe pe tipuri de emisiuni
4. 1 Programe informative şi analitice 6 %
4. 2 Programe educaţionale şi culturale 8 %
4. 3 Filme 0%
4. 4 Alte tipuri de programe 86 %

Întreprinderea Art - Club SRL solicită aprobarea concepţiei generale a serviciului de programe a postului TV Art - TV:
Formatul de principiu şi structura serviciului de programe:
B. 1. Formatul de principiu: Generalist
B. 2. Structura programelor după surse de provenienţă:
2. 1 Producţie autohtonă: 55 %
2. 2 Producţie proprie: 25 %
2. 3 Producţie retransmisă ( Naţional TV, România) 45 %
B. 3. Opere europene 80 %
B. 4. Structura serviciului de programe pe tipuri de emisiuni
4. 1 Programe informative şi analitice 15 %
4. 2 Programe educaţionale şi culturale 20 %
4. 3 Filme 25 %
4. 4 Alte tipuri de programe 40 %

În conformitate cu prevederile art. 39 41 şi 66 (8) din Codul audiovizualului nr. 260-XVI din 27.07.2006, Statutului CCA, Regulamentului cu privire la procedura şi condiţiile de eliberare a licenţelor de emisie şi a autorizaţiilor de retransmisie, aprobate prin Hotărîrea nr. 433-XVI din 28.12.2006 a Parlamentului Republicii Moldova, Deciziei CCA nr. 83 din 30.09.2008 şi în temeiul actelor prezentate, Consiliul Coordonator al Audiovizualului
DECIDE:

Art. 1. Se aprobă Concepţia generală a serviciului de programe a postului de radio Micul Samaritean.
Art. 2. Se aprobă Concepţia generală a serviciului de programe a postului TV Impuls - TV.
Art. 3. Se aprobă Concepţia generală a serviciului de programe a postului de radio KISS FM.
Art. 4. Soluţionarea cererii ÎM Noile Idei Televizate SRL se va efectua după prezentarea şi examinarea Grilei de programe pentru postul TV Nit.
Art. 5. Se aprobă Concepţia generală a serviciului de programe a postului TV Drochia TV.
Art. 6. Se aprobă Concepţia generală a serviciului de programe a postului de radio prin fir Chişcăreni.
Art. 7. Se aprobă Concepţia generală a serviciului de programe a postului TV Art - TV.
Art. 8. Controlul asupra executării prezentei Decizii îl exercită Direcţia monitorizare şi Direcţia expertiză şi licenţiere.

Preşedintele Consiliului Coordonator al Audiovizualului Gheorghe GORINCIOI
Secretar Constantin BÂRCĂ

Nr. 40. Chişinău, 18 martie 2010
http://cca.md/sites/default/files/decizia40din100330.pdf

DECIZIE
cu privire la condiţiile retransmisiei serviciilor de programe


În temeiul art. 9, 10, 11, 29, 39-41 ale Codului audiovizualului nr. 260-XVI din 27.07.2006, Statutului CCA şi Regulamentului cu privire la procedura şi condiţiile de eliberare a licenţelor de emisie şi a autorizaţiilor de retransmisie, Consiliul Coordonator al Audiovizualului

DECIDE:
Art. 1. Se obligă distribuitorii de servicii să includă cu titlu gratuit în ofertele de servicii programele radiodifuzorilor aflaţi sub jurisdicţia Republicii Moldova în cazul în care aceştia le oferă gratuit.
Art. 2. În cazul în care ofertele distribuitorilor de servicii sunt divizate în pachete, serviciile de programe gratuite ale radiodifuzorilor aflaţi sub jurisdicţia Republicii Moldova vor fi incluse în pachetul social (de bază).
Art. 3. Prevederile art. 1 al prezentei Decizii nu se referă la canalele tematice specializate în sport, publicitate, muzică ş. a. care trebuie să constituie cel puţin 33 % din numărul total de canale TV de acelaşi gen.
Art. 4. Prevederile art. 1. al prezentei Decizii nu vizează distribuitorii de servicii care nu pot recepţiona din motive tehnice motivate serviciile de programe respective.
Art. 5. Controlul asupra executării prezentei Decizii îl exercită Direcţia expertiză şi licenţiere.

Preşedinte Gheorghe GORINCIOI
Secretar Constantin BÂRCĂ

Nr. 41. Chişinău, 30 martie 2010


DECIZIE
cu privire la reperfectarea licenţelor de emisie ale ÎCS Prime SRL, Media Internaţional SRL şi eliberarea duplicatului licenţei de emisie pentru Univers Prim SRL


ÎCS Prime SRL, fondatoarea postului TV prin eter Prime, solicită reperfectarea Licenţei de emisie seria AA, nr. 073656 din 03.07.2009 prin schimbarea adresei juridice din MD-2059, str. Petricani, nr. 88/4, mun. Chişinău, în MD-2005, bd. Mitropolit Bănulescu Bodoni nr. 57/1, bl. C, mun. Chişinău.

Media Internaţional SRL, deţinătoarea Licenţei de emisie seria AA, nr.073664 din 13.10.2009 pentru postul de televiziune prin eter Super TV, solicită reperfectarea licenţei de emisie în baza scrisorii Centrului Naţional pentru Frecvenţe Radio nr.06/1-681 din 22.03.2010 prin care este confirmat faptul că
în scrisoarea MDI către CCA nr,01/2251 din 09.10.2010 a fost comisă o greşeală de tipar, unde în locul canalului TV 33 - Floreşti, P.A.R 25,0 dBW a fost indicat canalul TV 35 - Floreşti, P.A.R 25,0 dBW care la moment este valorificat de un titular.

SC UNIVERS - PRIM SRL, fondatoarea postului Radio DOR 93, 0, solicită să i se elibereze un duplicat al Licenţei de emisie, deoarece Licenţa de emisie seria A MMII, nr. 073679 din 13.10.2009 a fost pierdută, fapt confirmat prin anunţul în Monitorul Oficial Nr. 35 (3568) din 12 martie 2010.

În conformitate cu prevederile art.18 (6) al Legii cu privire la reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător nr. 451 din 30.07.2001, art. 23, 25, 28, 39, 41, 66 (8) ale Codului audiovizualului nr. 260-XVI din 27.07.2006, Statutului CCA, art. 25 al Regulamentului cu privire la procedura şi condiţiile de eliberare a licenţelor de emisie şi a autorizaţiilor de retransmisie, aprobate prin Hotărîrea nr. 433-XVI din 28.12.2006 a Parlamentului Republicii Moldova, şi în temeiul actelor prezentate de către întreprinderile nominalizate, Consiliul Coordonator al Audiovizualului

DECIDE:
Art. 1. Se reperfectează (cu eliberarea unui formular nou) Licenţa de emisie seria AA, nr. 073656 din 03.07.2009 eliberată ÎCS Prime SRL pentru postul TV prin eter Prime prin schimbarea adresei juridice din MD-2059, str. Petricani, nr. 88/4, mun. Chişinău, în MD-2005, bd. Mitropolit Bănulescu Bodoni nr. 57/1, bl. C, mun. Chişinău.
Art. 2. Se reperfectează condiţiile (cu eliberarea unor formulare noi) Licenţei de emisie seria AA, nr.073664 din 13.10.2009 pentru postul de televiziune prin eter Super TV prin excluderea din aria de emisie a canalului TV 35 - Floreşti, P.A.R 25,0 dBW şi includerea canalului TV 33 - Floreşti, P.A.R 25,0 dBW.
Art. 3. Se eliberează duplicatul licenţei de emisie a SC UNIVERS - PRIM SRL pentru postul Radio DOR 93,0, frecvenţa 93,00 MHz- Căuşeni (Decizia CCA nr. 97 din 13 octombrie 2009).
Art. 4. Se declară nevalabilă Licenţa de emisie seria AA, nr. 073656 din 03.07.2009 eliberată ÎCS Prime SRL pentru postul TV prin eter Prime.
Art. 5. Se declar nevalabile condiţiile Licenţei de emisie seria AA, nr.073664 din 13.10.2009 pentru postul de televiziune prin eter Super TV.
Art. 6. Se declară nevalabilă Licenţa de emisie seria A MMII, nr. 073679 din 13.10.2009 eliberată SC UNIVERS - PRIM SRL pentru postul Radio DOR 93,0.
Art. 7. Pentru reperfectarea licenţelor de emisie ÎCS Prime SRL şi Media Internaţional SRL vor achita taxa de 250 lei.
Art. 8. Pentru duplicatul licenţei de emisie SC UNIVERS - PRIM SRL va achita taxa de 450 lei, prevăzută de legislaţia în vigoare.
Art. 9. Modificările respective se introduc în Registrul de licenţiere.
Art.10. Controlul asupra executării prezentei Decizii îl exercită Direcţia expertiză şi licenţiere.

Preşedintele Consiliului Coordonator al Audiovizualului Gheorghe GORINCIOI
Secretar Constantin BÂRCĂ

Nr. 42. Chişinău, 30 martie 2010
http://cca.md/sites/default/files/decizia42din100330.pdf

DECIZIE
cu privire la cererile de eliberare a licenţelor de emisie întreprinderilor SC Primul & Alternativ SRL şi Alternativ TV SRL


SC Primul & Alternativ SRL din satul Suruceni, raionul Ialoveni, solicită licenţă de emisie pentru a-şi desfăşura activitatea adiovizuală prin producerea programelor proprii, prevăzute de proiectul editorial şi serviciul de programe care vor fi distribuite prin reţele de cablu.
Formatul de principiu şi structura serviciului de programe:
B. 1. Formatul de principiu: Tematic, Muzical - Distractiv
B. 2. Structura programelor după surse de provenienţă:
2. 1 Producţie autohtonă: 60 %
2. 2 Producţie proprie: 100 %
2. 3 Producţie retransmisă 0 %
B. 3. Opere europene 60 %
B. 4. Structura serviciului de programe pe tipuri de emisiuni
4. 1 Programe informative şi analitice 18 %
4. 2 Programe educaţionale şi culturale 22 %
4. 3 Filme 9 %
4. 4 Alte tipuri de programe 51 %

Alternativ TV SRL din mun. Chişinău solicită eliberarea licenţei de emisie pentru canalul TV propriu ALT TV cu distribuţie prin reţelele de cablu.
Formatul de principiu şi structura serviciului de programe:
B. 1. Formatul de principiu: Generalist
B. 2. Structura programelor după surse de provenienţă:
2. 1 Producţie autohtonă: 60 %
2. 2 Producţii proprie: 100 %
2. 3 Programe retransmise: (canalul B1, România) 40%
B. 3. Opere europene 70 %
B. 4. Structura serviciului de programe pe tipuri de emisiuni
4. 1 Programe informative şi analitice 35 %
4. 2 Programe educaţionale şi culturale 30 %
4. 3 Filme 30 %
4. 4 Alte tipuri de programe 5 %

În conformitate cu prevederile Art. 23, 28 ale Codului audiovizualului nr. 260-XVI din 27.07.2006, Art.18 -20 ale Regulamentului cu privire la procedura şi condiţiile de eliberare a licenţelor de emisie şi a autorizaţiilor de retransmisie, Consiliul Coordonator al Audiovizualului

DECIDE:
Art. 1. Din lipsă de concordanţă între Proiectul editorial, Grila de programe şi Concepţia generală a serviciului de programe pentru studioul de producere Primul canal de Alternativă din mun. Chişinău cererea SC Primul & Alternativ SRL se respinge.
Art. 2. Cererea Alternativ TV SRL se va examina după prezentarea şi aprobarea grilei de emisie pentru canalul propriu ALT TV cu distribuţie prin reţelele de cablu şi sistemul MMDS.
Art. 3. Prezenta Decizie se dă publicităţii şi se plasează pe pagina web a Consiliului Coordonator al Audiovizualului.
Art. 4. Controlul asupra executării prezentei Decizii îl exercită Direcţia expertiză şi licenţiere.

PreşedinteleConsiliului Coordonator al Audiovizualului Gheorghe GORINCIOI
Secretar Constantin BÂRCĂ

Nr. 43. Chişinău, 30 martie 2010
http://cca.md/sites/default/files/decizia43din100330.pdf

DECIZIE
cu privire la aplicarea semnelor de avertizare în cadrul serviciilor de programe televizate


În scopul verificării gradului de respectare a condiţiilor de plasare a siglelor de identificare a producţiilor cinematografice, care nu sunt recomandate spre vizionare minorilor de vîrstă mai mică de 12 şi 16 ani, în conformitate cu prevederile Deciziei CCA nr. 47 din 11 noiembrie 2003, în perioada februarie-martie curent, au fost monitorizate serviciile de programe ale următorilor radiodifuzori: Moldova 1, Prime, 2 plus, NIT, N 4, TV 7, Pro TV Chişinău, TV Dixi, Euro TV
Chişinău şi Alt TV.

Rezultatele monitorizării au atestat următoarele:

Moldova 1 (27.02.2010)
Producţiile cinematofrafice difuzate în perioada monitorizată au fost însoţite de sigla de identificare cifra 12, de culoare roşie, plasată în colţul din stânga jos al ecranului: Poliţia judiciară, film serial (00:00 / genul filmului: detectiv); Adevărata viaţă, film serial (07:27 / genul filmului: dramă ); Confruntarea carnivorilor, film documentar (00:05); Africa, film documentar (07:27).

Prime (10.03.2010)
Producţiile cinematografice difuzate de postul de televiziune Prime, în perioada monitorizată, au fost retransmise de la postul de televiziune Pervîi canal din Federaţia Rusă şi au fost însoţite de siglele de identificare corespunzătoare de culoare roşie, plasate în partea de jos, colţul stîng al ecranului: , film serial (15:30/ genul filmului: dragoste)- sigla de identificare 12; , film serial (19:40/ genul filmului: criminal / detectiv) sigla de identificare 12; (21:51/ genul filmului:comedie)-sigla de identificare 12; Filmul serial (04:24/ genul filmului: detectiv) nu a fost însoţit de sigle de identificare.

2 plus (24.02.2010)
Producţiile cinematografice Lovitură de Maestru-film artistic (24:51 / genul filmului: acţiune) şi Ultimatumul lui Bourne- film artistic (20:28 / genul filmului: acţiune) difuzate de postul TV 2 plus în perioada monitorizată, au fost însoţite de sigla de identificare care reprezentă cifra 12, de culoare roşie, plasată în colţul din stânga jos al ecranului; Filmul artistic Regele Junglei (02:34 / genul filmului: aventură) şi filmul serial Rîul, (13:49 / genul filmului: dramă), retransmis de la postul de televiziune Antena 1, au fost însoţite de sigla AP de culoare albă, plasată în colţul drept al ecranului, iar la începutul acestora a fost plasat avertismentul poate fi vizionat de copiii de pînă la 12 ani numai cu acordul sau împreună cu părinţii sau familia; Filmul serial Talismanul iubirii (10:01/ genul programului: dragoste), retransmitere Antena 1, deşi a fost însoţit de mesajul de avertizare poate fi vizionat de copiii de pînă la 12 ani numai cu acordul sau împreună cu părinţii sau familia, nu a fost însoţit de sigle de identificare.

NIT (26.02.2010)
Producţiile cinematografice difuzate în cadrul serviciului de programe al postului de televiziune NIT, în perioada monitorizată, nu au fost însoţite de siglele de identificare corespunzătoare: (00:22 / genul filmului: Sci-Fi/acţiune); serial (02:00; 16:09 / genul filmului: dramă / mistic); serial (02:50; 09:16; 18:09 / genul filmului: melodramă); (13:17 / genul filmului: dramă); serial (04:19; 08:32 / genul filmului: melodramă); (11:44 / genul filmului: acţiune / dramă); (22:03/ genul filmului: detectiv).

N 4 (24.02.2010)
Producţiile cinematografice difuzate în cadrul serviciului de programe al postului de televiziune N 4, în perioada monitorizată, nu au fost însoţite de siglele de identificare corespunzătoare: film artistic (10:31/ genul filmului: acţiune); film artistic (15:30 / genul filmului: acţiune / triller / comedie / dramă / de familie); 2: film artistic (17:40 / genul filmului: acţiune / triller); film serial (00:00; 23:56 / genul filmului: detectiv); film serial (01:31; 12:31/ genul filmului: acţiune / crimă); . film serial (08:46; 21:00 / genul filmului: melodramă); (04:10 / genul filmului: comedie / melodramă / dramă); (07:56; 20:00 / genul filmului: melodramă); (14:28 / genul filmului: istorie); (22:43 / genul filmului: acţiune / dramă).

TV 7 (14.03.2010)
Producţiile cinematografice difuzate de postul de televiziune TV 7, în perioada monitorizată, au fost retransmise de la postul de televiziune HTB din Federaţia Rusă şi au fost însoţite de siglele de identificare corespunzătoare de culoare verde, plasate în colţul din dreapta-jos al ecranului: film artistic (01:50 / genul filmului: dramă / criminal)-sigla de identificare 12; film artistic (03:26 / genul filmului: triller / criminal)-sigla de identificare 16; , film artistic (23:26 / genul filmului: triller / drama / criminal / detectiv) -sigla de identificare 16; film serial (00:00 / genul filmului: acţiune / detectiv) -sigla de identificare 16; film serial (05:05/ genul filmului:
istorie) - sigla de identificare 12; film serial (12:46 / 13:40/ genul filmului: dramă / criminal / detectiv) - sigla de identificare 16; : film serial (15:30 / 16:38/ genul filmului: criminal) - sigla de identificare 16; film serial (18:26 / 19:18 / genul filmului: drama / criminal) - sigla de identificare 16.

Pro TV Chişinău (27.02.2010)
Producţiile cinematografice difuzate de postul de televiziune Pro TV Chişinău, în perioada monitorizată, au fost însoţite de siglele de identificare de culoare albă, plasate în colţul din dreapta-jos al ecranului: Vasul fantomă (00:00 / grnul filmului : mistică) sigla de identificare 15; Legea e Lege (03:19 / genul filmului: acţiune) - sigla de identificare 12; Gossip Girls (13:00 / genul filmului: comedie, la începutul filmului a fost plasat mesajul: Acest program poate fi vizionat de copiii de pînă la 12 ani numai cu acordul sau cu părinţii ori familia ) sigla de identificare AP; Legenda Căutătorului (14:00 / genul programului: aventură, la începutul filmului a fost plasat mesajul: Acest program poate fi vizionat de copiii de pînă la 12 ani numai cu acordul sau cu părinţii ori familia ) sigla de identificare AP; Surf Ninjas (15:00 / genul filmului: comedie, la începutul filmului a fost plasat mesajul: Acest program poate fi vizionat de copiii de pînă la 12 ani numai cu acordul sau cu părinţii ori familia ) sigla de identificare AP; Eroi Adolescenţi (16:55 / genul filmului: aventură, la începutul filmului a fost plasat mesajul: Acest program poate fi vizionat de copiii de pînă la 12 ani numai cu acordul sau cu părinţii ori familia )
sigla de identificare AP; Specialistul (20:37 / genul programului : acţiune) - sigla de identificare 12; O lecţie de onoare (22:45 / genul filmului acţiune) - sigla de identificare 15.

TV Dixi (14.03.2010)
Producţiile cinematografice difuzate de postul de televiziune TV Dixi, în perioada monitorizată, au fost retransmise de la postul de televiziune CTC din Federaţia Rusă şi au fost însoţite de siglele de identificare corespunzătoare de culoare roşie, plasate în partea de jos, colţul stîng al ecranului: film artistic (16:32 / genul filmului: comedie / dramă / melodramă)- sigla de identificare 16; film artistic (21:06 / genul filmului: triller / drama / criminal)- sigla de identificare 12; Filmul serial (19:00; 19:28; 19:58/ genul filmului: comedie) nu a fost însoţit de sigle de identificare.

Euro TV Chişinău (10.03.2010)
Producţiile cinematografice Star Trek Next Generation (07:31:14), Heroes (09:03:57), 102 Dalmatians (10:31:41), Disco Danser (12:08:12), Andromeda (18:00) şi Doctor House (19:01:46) difuzate în perioada de monitorizare de către postul de televiziune Euro TV Chişinău au fost marcate cu sigla de identificare AP (vizionare cu acordul părinţilor), de culoare roşie, plasată în colţul de stînga-jos al ecranului. Filmul artistic Skinwalkers (21:02 / genul filmului: horror) a fost difuzat cu sigla de identificare 12.

Alt TV (10.03.2010)
Producţiile cinematografice Smokinasez (00:00), Moartea lui Joe Indianul (02:09), Thank you for smoking (10:00), Lara Croft tomb rider (12:29), Defiance (14:49), The last samurai (17:03) şi An unfinished life (22:07), difuzate în perioada de monitorizare de către postul de televiziune Alt TV au fost marcate cu sigla 12, de culoare galben-verde, plasată în colţul dreapta-jos al ecranului. Filmul artistic Das Parfum (23:51 / genul filmului : acţiune) a fost însoţit de sigla de identificare 16 de culoare galben-verde, plasată în colţul dreapta-jos al ecranului.

Astfel, s-au constatat următoarele:

1. Siglele de identificare a producţiilor cinematografice utilizate de unele posturi de televiziune (TV 7, Pro TV Chişinău, Euro TV Chişinău, Alt TV) diferă, prin culoare, marcaje sau locul plasării pe ecran de cele prevăzute în Decizia CCA nr. 47 din 11.11.2003.
2. Producţiile cinetografice difuzate de unele posturi de televiziune (NIT, N 4) nu sunt însoţite de siglele de identificare a acestora, în conformitate cu prevederile Deciziei CCA.
3. Orele de difuzare a unor producţii cinematografice marcate cu sigla de identificare 16 (TV 7 - (12:46 / 13:40); : (15:30/ 16:38); (18:26 / 19:18) ; TV Dixi (16:32) nu coincid cu cele prevăzute în Decizia CCA nr. 47 din 11.11.2003, conform căreia Producţiile cinematografice/programele televizate, inclusiv spoturile publicitare, marcate cu sigla 16, se difuzează în orele de accesibilitate redusă pentru minori (după ora 23).
4. Siglele de identificare atribuite unor filme artistice nu coincid cu cerinţele Deciziei CCA (filmul artistic Skinwalkers (21:02 / genul filmului: horror) difuzat de postul de televiziune Euro TV Chişinău a fost însoţit de sigla de identificare 12, conform Deciziei CCA nr. 47 din 11.11.2003, filmele de groază (Horror) necesită utilizarea siglei de identificare 16.).
5. Se constată că este necesară introducerea unor norme obligatorii noi privind aplicarea mesajelor şi semnelor de avertizare pentru producţiile cinematografice difuzate sau retransmise de către radiodifuzorii aflaţi sub jurisdicţia Republicii Moldova, din motiv că Decizia CCA nr. 47 aprobată la 11.11.2003 este depăşită şi nu corespunde tuturor rigorilor şi normelor legislaţiei naţionale şi comunitare la acest capitol.

În temeiul celor constatate, în conformitate cu prevederile art. 40 al Codului audiovizualului nr. 260-XVI din 27.07.2006, Convenţiei Europene cu privire la Televiziunea Transfrontalieră, Statutului CCA, aprobat prin Hotărîrea nr. 433-XVI din 28.12.2006 a Parlamentului Republicii Moldova, Consiliul Coordonator al Audiovizualului

DECIDE:
Art. 1. Pentru a permite părinţilor sau reprezentanţilor legali ai copiilor să facă alegerea potrivită, toţi radiodifuzorii au obligaţia să pună la dispoziţia publicului informaţii suficiente privind intervalul orar de difuzare, recomandările şi avertizările acustice şi vizuale, astfel încât programele vizionate sau ascultate în familie ori numai de către copii să nu afecteze dezvoltarea fizică, mentală sau morală a acestora; aceleaşi obligaţii sunt valabile şi în cazul serviciilor de
programe retransmise de către radiodifuzori.

Art. 2. Criteriile, în funcţie de care se apreciază producţiile cinematografice difuzate în serviciile de programe, au drept scop asigurarea protecţiei copilului şi informarea publicului cu privire la conţinutul acestora. Responsabilitatea clasificării acestor producţii audiovizuale le revine titularilor de licenţă audiovizuală.

Art. 3. Criteriile generale de care titularii de licenţă audiovizuală vor ţine cont în clasificarea producţiilor audiovizuale sunt următoarele:
a) numărul şi natura scenelor violente;
b) utilizarea violenţei şi rolul acesteia în rezolvarea problemelor;
c) modalitatea de tratare prin imagini a scenelor de violenţă, tipul de plan utilizat, realismul reprezentării, rolul coloanei sonore în a genera frică ori angoasă;
d) contextul în care este prezentat consumul de droguri şi alcool;
e) numărul şi natura scenelor de nuditate, reprezentarea actului sexual;
f) psihologia personajelor şi reperele morale pe care acestea le oferă copiilor sau adolescenţilor;
g) tipologia eroilor, scopul acţiunii acestora, gradul de recurgere la violenţă;
h) prezenţa şi rolul copiilor în scene de violenţă;
i) prezentarea femeii în ipostaze degradante;
j) numărul şi intensitatea scenelor de violenţă casnică;
k) calitatea şi tipologia limbajului;
l) genul sau temele producţiilor audiovizuale.

Art. 4. În clasificarea producţiilor cinematografice radiodifuzorii se vor ghida şi după clasificarea stabilită de producător sau, după caz, sub care filmul a fost difuzat în alte ţări.
Art. 5. Categoriile în care se încadrează producţiile audiovizuale în funcţie de criteriile precizate la Art. 3 sunt următoarele:
a) producţii audiovizuale accesibile tuturor categoriilor de public, fără restricţii sau semne de avertizare;
b) producţii audiovizuale care pot fi vizionate de copiii în vârstă de până la 12 ani numai cu acordul sau împreună cu părinţii ori familia - se difuzează însoţite de un semn de avertizare reprezentând un cerc de culoare roşie, iar în interiorul acestuia, pe fond transparent, majusculele AP (acord parental) de culoare albă;
c) producţii audiovizuale interzise copiilor sub 12 ani - se difuzează numai după ora 20:00 şi vor fi însoţite de un semn de avertizare reprezentând un cerc de culoare roşie, iar în interiorul acestuia, pe fond transparent, numărul 12 de culoare albă;
d) producţii audiovizuale interzise copiilor sub 16 ani - se difuzează numai în intervalul orar 22,00 - 6,00 şi vor fi însoţite permanent de un semn de avertizare reprezentând un cerc de culoare roşie, iar în interiorul acestuia, pe fond transparent, numărul 16 de culoare albă;
e) producţii audiovizuale interzise copiilor sub 18 ani - se difuzează numai în intervalul orar 24,00 - 6,00 şi vor fi însoţite permanent de un semn de avertizare reprezentând un cerc de culoare albă, iar în interiorul acestuia, pe fond transparent, numărul 18 de culoare albă;

Art. 6. Pot fi difuzate numai în intervalul orar 23,00 - 6,00 următoarele producţii audiovizuale:
a) filme horror, erotice, de o violenţă extremă;
b) competiţii full-contact;

Art. 7. Radiodifuzorii au obligaţia de a informa sonor şi vizual publicul, înainte de începerea difuzării, cu privire la genul producţiei audiovizuale şi, după caz, cu privire la restricţiile de vizionare, durata anunţului nu va fi mai mică de 15 secunde.

Art. 8. Controlul asupra executării prezentei Decizii îl exercită Direcţia monitorizare.

Art. 9. Decizia CCA nr. 47 din 11.11.2003 se abrogă.

Art. 10. Prezenta Decizie se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi pe pagina web a CCA.

Preşedintele Consiliului Coordonator Al Audiovizualului Gheorghe GORINCIOI
Secretar Constantin BÂRCĂ

Nr. 44. Chişinău, 30 martie 2010
http://cca.md/sites/default/files/decizia44din100330.pdf


--------------------
XHDATA D-808
DVB-T26510
Blog
 
+
zvartoshu
1.5.2010, 21:14
#13


Moderator sectia Terestrial Ro
***

:
: 1338
: 25.6.2008
: 5704
: 182


.stire noua ce zice de moldova hd si de digitalizare?
desfaceti subiectul sa inteleg la ce se refera.


--------------------
 
+
zvartoshu
18.10.2010, 10:08
#14


Moderator sectia Terestrial Ro
***

:
: 1338
: 25.6.2008
: 5704
: 182


.100.1 SEREBRYANYY DOZHD Ungheni are emisia sistata de mai bine de 2 luni. stie cineva de ce ?


--------------------
 
+
uigres87
18.10.2010, 15:36
#15***

:
: 1713
: 10.8.2007
: MDA-RS-C
: 3875
: 1285


.(zvartoshu @ 18.10.2010, 11:08) *
100.1 SEREBRYANYY DOZHD Ungheni are emisia sistata de mai bine de 2 luni. stie cineva de ce ?

Aveau datorii faţă de Î.S. "Radiocomunicaţii" şi au cedat 2 emiţătoare pentru achitarea datoriei.
http://cca.md/sites/default/files/decizia105din100924.pdf


--------------------
XHDATA D-808
DVB-T26510
Blog
 
+
zvartoshu
19.10.2010, 17:15
#16


Moderator sectia Terestrial Ro
***

:
: 1338
: 25.6.2008
: 5704
: 182


.mulumesc de informare


--------------------
 
+
zvartoshu
10.7.2013, 6:07
#17


Moderator sectia Terestrial Ro
***

:
: 1338
: 25.6.2008
: 5704
: 182


.Radio moldova pe 104.2mhz de unde emite?


--------------------
 
+
Frocus
10.7.2013, 10:26
#18*****

:
: 16633
: 11.9.2004
: 102 ׸
: 11
: 7758


.Radio moldova pe 104.2mhz de unde emite?

Poate sa fie o frecventa noua...
 
+
zvartoshu
10.7.2013, 21:24
#19


Moderator sectia Terestrial Ro
***

:
: 1338
: 25.6.2008
: 5704
: 182


.apare pe analizoarele de la vaslui barlad, galati , deci poate fi prin zona sudului de moldova vulcanesti sau ce orase au aceasta frecventa


--------------------


:
 
+
uigres87
11.7.2013, 5:19
#20***

:
: 1713
: 10.8.2007
: MDA-RS-C
: 3875
: 1285


.(zvartoshu @ 10.7.2013, 8:07) *
Radio moldova pe 104.2mhz de unde emite?

Cit de puternic e semnalul? Pe 104.2 avem Micul Samaritean din Chisinau, care ajunge destul de departe. Si aveau ei obiceiul de a retransmite stirile de la Radio Moldova.


--------------------
XHDATA D-808
DVB-T26510
Blog


:
 
+

4 V  < 1 2 3 4 >
3 . (: 3, : 0)
: 0

 

: : · · :

· · ·

: 23.5.2018, 6:34